Nomineringen av kandidater till konstkommissionerna har inletts

03.05.2018

Bild från Paula Vilmis föreställning Pinnan alla på Kuopio Tanssii ja Soi 2017. Bild:Eija Ristimäki

Centret för konstfrämjande ber att få förslag på medlemmar till statens och de regionala konstkommissionerna senast den 31 maj. Konstrådet utnämner på hösten medlemmarna för tvåårsperioden som inleds i början av nästa år.

Kandidater till statens konstkommissioner begärs av cirka 220 instanser som är betydande för konsten och till de regionala konstkommissionerna av cirka 530 regionala instanser som är betydande för konstens ställning.

”Vi hoppas få många olika kandidater som representerar olika inriktningar inom respektive konstart samt mångfalden på konstens och kulturens fält”, konstaterar konstrådets ordförande Risto Ruohonen.

”Kandidater med en bred kännedom om kommissionens konstarter är välkomna. Det går att föreslå flera personer så att det bland kandidaterna också ska finnas många konstexperter som arbetar utanför huvudstadsregionen”, fortsätter Ruohonen.

Konstrådet tillsätter sju statliga konstkommissioner för 2019–2020. Totalt 74 medlemmar utnämns till dem. Det finns 13 regionala konstkommissioner och till dem utnämns sammanlagt 107 medlemmar.

Statens konstkommissioner fattar beslut om statens konstnärsstipendier samt övriga stipendier och priser som beviljas åt konstnärer och konstnärsgrupper. Kommissionerna ger också utlåtanden om bland annat sammanslutningars ansökningar samt ansökningar om konstnärspension.

De regionala konstkommissionerna fattar beslut om stipendier och priser som beviljas åt konstnärer och konstnärsgrupper i regionen. Därtill ger de utlåtanden bland annat om statspriserna inom barnkultur och Barndagspriset samt om länskonstnärernas verksamhetsområden.

Kommissionsmedlemmar ska ha god konstnärlig sakkunskap samt kännedom om konstfältet. Konstrådet säkerställer att kommissionernas konstnärliga och övriga sakkunskap är mångsidig. Även språkliga och regionala aspekter beaktas. Samma person kan vara kommissionsmedlem högst två perioder i följd och därefter på nytt om högst två år.

Taikes brev om nominering av medlemskandidater till statens konstkommissioner

Instanserna som ombes föreslå medlemmar till statens konstkommissioner

Taikes brev om nominering av medlemskandidater till de regionala konstkommissionerna

Instanserna som ombes föreslå medlemmar till de regionala konstkommissionerna

Närmare information: Centret för konstfrämjande, chef för konststöd Esa Rantanen, tfn 0295 330 720, esa.rantanen@taike.fi

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer