Taike stöder konstprojekt i den byggda miljön med 285 000 euro

21.06.2018

Skissdetalj från Anni Arffmans papperskonstverk till den kirurgiska polikliniken på det nya sjukhuset i Kajana. Bild: Anni Arffman

Centret för konstfrämjande har fördelat 285 000 euro i bidrag till projekt som följer enprocentsprincipen för konst. Bidragen stöder 11 konstprojekt.

Taike har fördelat bidrag till konstprojekt och kommunikation som följer enprocentsprincipen. Bidragsbeloppen varierar mellan 6 000 och 60 000 euro. Totalt 11 sökande beviljades bidrag. Utvecklingsprogrammet för konstens enprocentsprincip uppmuntrar byggherrar att skapa högklassiga byggda miljöer där konst ingår.

Det största bidraget, 60 000 euro, gick till Kajanalands samkommun för social- och hälsovård som bygger ett sjukhus i Kajana. Konstprojektet omfattar 16 konstnärer och konstnärsgrupper och det har en budget på totalt 400 000 euro. Verken som väljs avbildar förhållandet till naturen, framför allt med ett skogstema.

Taikes bidrag används också bland annat till att skaffa ett konstverk till den svenskspråkiga skolan som byggs i Lahtis. Verket utförs av bildkonstnär Benjamin Orlow. Taike stöder även Konstnärsgillet i Finland och Bygginformationsstiftelsen som med sina projekt informerar om enprocentsprincipen.

Det totala antalet ansökningar var 22 och det ansökta bidragsbeloppet cirka 800 000 euro. Merparten av ansökningarna var avsedda för konstprogram och konstanskaffningar till sjukhus och social- och hälsovårdsfastigheter samt skolor.

Taikes bidrag till projekt enligt enprocentsprincipen kan täcka högst 50 procent av konstprojektets kostnader. Målet är att förstärka verksamhet enligt principen att en procent av byggkostnaderna ska gå till konst.

Närmare information: Henri Terho, specialsakkunnig, henri.terho@taike.fi, tfn 0295 330 901

Specialbidrag, sammanlagt 285 000 euro

Fastighets Ab Svenska Gården i Lahtis, Helsinki    
För konstverket för Svenska skolan i Lahtis, 45 000 €

Imatran Toimitilat Oy, Imatra    
Vuoksenniskan uuden koulukeskuksen piha-alueen prosenttitaidehankkeen kustannuksiin, 15 000 €

Kainuun sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymä, Kajaani
Sydän metsässä -prosenttitaidehankkeen kustannuksiin, 60 000 €

Kankaanpään kaupunki, Kankaanpää    
Kankaanpään liikuntakeskuksen korjausrakentamisen taidehankintoihin, 30 000 €

Kontiolahden kunta, Kontiolahti    
Kontioniemen koulun taidehankintaan, 10 000 €

Mariehamns stad, Mariehamn    
För förverkligande av ett mosaikkonstverk i badhuset i Mariebad, 25 000 €

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Joensuu    
Siun sotelle vatsakeskuksen tilojen ja päivystyksen ambulanssihallin taidehankintoihin, 25 000 €

Rakennustietosäätiö RTS, Helsinki    
www.taiderakentamisessa.fi-internetsivuston kehittämiseen, 6 000 €

Sodankylän kunta, Sodankylä
Taiteen hankkimiseen hyvinvointikeskukseen, 25 000 €    

Suomen Taiteilijaseura – Konstnärsgillet i Finland ry, Helsinki    
Prosenttiperiaatteen valtakunnalliseen viestintään, 9 000 €

Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turku    
Kupittaan kampuksen taideohjelman kilpailukustannuksiin, 35 000 €

 

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer