Konstrådet stöder ett tvärkonstnärligt snällprat-projekt

25.06.2018

Rasmus ry presenterar sin verksamhet på festivalen Världen i byn i Kajsaniemi i Helsingfors i maj 2018. Bild: Christian Thibault

Konstrådet har beviljat ett understöd på 30 000 euro till föreningen Rasmus ry som främjar snällprat i sociala medier och det offentliga rummet.

Föreningen Rasmus mot rasism och xenofobi koordinerar ett tvärkonstnärligt och digitalt projekt. Samarbetspartner är bland annat Kulttuurikameleontit ry, Palace and Cultural Network (PACUNET) samt Afrofinns ry. Minst ett tjugotal konstnärer från olika konstarter kommer också att delta.

Allmänheten får ta del av projektet i form av flashmobs, dans och teater samt ett musikstycke och en musikvideo. Projektets innehåll sprids i sociala medier och som affischer till skolor, bibliotek och kulturhus. Det utnyttjar ny teknologi, så som 360-videor och element av förstärkt verklighet (AR).

Projektet som Rasmus koordinerar förstärker människors mångkulturella identitet och främjar goda befolkningsrelationer, demokrati och socialt välbefinnande.

Antalet ansökningar var 19.

Konstrådet är Centrets för konstfrämjande (Taike) och undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan för konstpolitiska linjedragningar. Konstrådet fattar årligen beslut om bidrag av engångsart för att stödja nya sätt att med hjälp av konst delta i samhällsdebatten. Snällprat är ett treårigt tema (2017–2019) och utvecklingsbidrag för det kan ansökas ännu nästa år.

Närmare information: Konstrådets ordförande Risto Ruohonen, kontakt: specialsakkunnig Lea Halttunen, lea.halttunen@taike.fi, tfn 0295 330 713.

Specialbidrag
RASMUS – Rasismin ja muukalaispelon vastainen yhdistys ry, Helsingfors, 30 000 €
Tvärkonstnärligt snällprat-projekt

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer