Förändringar i Centret för konstfrämjandes ansökningstider och stödformer från och med hösten

23.05.2016

Från och med nästa höst förändras ansökningstiderna för flera stipendier och bidrag, utlysningskungörelserna förnyas och e-tjänsten är tillgänglig för förutom stipendiesökande också för sammanslutningar. Beslut om extra konstnärspensioner tas framöver av Taike.

De riksomfattande stöden kan huvudsakligen sökas på hösten. De regionala stödformernas ansökningstider flyttas från hösten till februari 2017. Då har de statliga konstkommissionernas beslut tagit och de kan beaktas i besluten om regionala stöd. I fortsättningen är det möjligt att använda projektstipendier och specialbidrag under två års tid.

Från och med september ändras Taikes resestipendier till mobilitetsstipendier som utöver resekostnader också kan användas till arbetskostnader utomlands. De ersätts också av tidigare residensstipendier.

Beslut om extra konstnärspensioner tas i fortsättningen av Centret för konstfrämjande, istället för undervisnings- och kulturministeriet. Pension ansökas från Centret för konstfrämjande och ansökningstiden är fortfarande i september. Pensionen ansöks fortsättningsvis med pappersblankett. 

Biblioteksstipendier för författare och översättare samt bildkonstens visningsstipendium söks i likhet med tidigare i januari på e-tjänsten.
De förnyade utlysningskungörelserna uppdateras på Taikes webbsidor senast en månade innan ansökningstiden inleds.

Mer information om höstens ansökningstider fås från Taikes kundservice asiakaspalvelu@taike.fi samt från konstarternas och regionernas webbsidor http://www.taike.fi/sv/web/taiteenalat eller http://www.taike.fi/sv/web/alueet

Statsbidragens ansökningstider hösten 2016 – våren 2017

Obs! Förändringar är möjliga – kontrollera alltid ansökningstiderna från Taikes webbsidor www.taike.fi

Extra konstnärspensioner tors 1.9  – fre 30.9.2016 (pappersansökan)
   
Riksomfattande stipendier och bidrag  
Statens konstnärsstipendier ons 1.3  – fre 31.3.2017
Projektstipendier åt konstnärer och konstnärsgrupper fre 30.9 –  tis  15.11.2016
Specialbidrag åt sammanslutningar fre 30.9  – ons 2.11.2016
Verksamhetsbidrag åt sammanslutningar fre 30.9  – ons 2.11.2016
   
Programstöd  
Stöd till kulturens välfärdsinverkan för sammanslutningar fre 30.9 – ons 2.11.2016
Bidrag för att främja mångkultur och antirasistisk verksamhet för sammanslutningar fre 30.9 – ons 2.11.2016
Stipendier åt konstnärer och arbetsgrupper för att främja mångkultur fre 30.9 – ons 2.11.2016
Konstrådets utvecklingsbidrag ons 15.2 – ons 15.3.2017
Procentprincipens specialbidrag åt sammanslutningar ons 15.2 – ons 15.3.2017
Barnkulturens projektstipendier åt konstnärer och arbetsgrupper ons 15.2 – ons 15.3.2017
Barnkulturens specialbidrag åt sammanslutningar ons 15.2 – ons 15.3.2017
   
Mobilitetsstöd  
Konstnärer resestipendier ansökningstiden upphör 30.8.2016
Efter ansökningsfristen den 30.8 ändras resestipendierna till mobilitetsstipendier.
Konstnärers mobilitetsstöd (ersätter tidigare rese- och residensstipendier) ansökningstiderna upphör tis 15.11.2016, ons 15.3.2017, tis 15.8.2017 osv.
Mobilitetsstöd kan beviljas för rese- och arbetskostnader i utlandet.
Residensbidrag åt sammanslutningar fre 30.9 – ons 2.11.2016
   
Särskild bidrag  
Bildkonstens visningsstipendier för konstnärer mån 2.1 -  tis 31.1.2017
Biblioteksstipendier för författare och översättare mån 2.1 -  tis 31.1.2017
Kvalitetsstöd för film åt sammanslutningar mån 2.1 -  tis 31.1.2017
   
Regionala stipendier och bidrag  
Projektstipendier åt konstnärer och arbetsgrupper ons 15.2. – ons 15.3.2017
Arbetsstipendier åt konstnärer ons 15.2. – ons 15.3.2017
Specialbidrag åt sammanslutningar ons 15.2. – ons 15.3.2017

 

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer