Centret för konstfrämjandes (Taike) e-post ändras

30.05.2016

Från och med den 1 juni är den nya e-postadressen förnamn.efternamn@taike.fi

Kundservicen betjänar på adressen asiakaspalvelu@taike.fi

I fall av problem i samband med e-tjänsten kontakta asiointi@taike.fi

Registraturens adress är kirjaamo@taike.fi

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6
PB 1001
00531 Helsingfors

Vänligen uppdatera de nya kontaktuppgifterna i er adressförteckning

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer