Nyheter och meddelanden

De regionala tidningarna Ilkka och Pohjalainen gav första sidan till konsten
Dansare, koreograf Valtteri Raekallio fick Nylands konstpris
Saara Ekström fick Egentliga Finlands konstpris
Statspriset för scen- och utövande konst gick till konstkollektivet Wauhaus
Skulptörerna Tiina Laasonen och Jaakko Pernu fick Österbottens konstpris
Barnkulturen fick 570 000 euro
Konstnärsresidens beviljades 305 000 euro
Multikonst fick 105 000 euro
Nio halvåriga stipendier till Egentliga Finland
Camera obscura 2017 – stig in i kameran!
Biblioteksstipendier utdelades för 2,5 miljoner euro
Visningsstipendier utdelades för nästan en miljon euro
Inhemsk film tilldelas en halv miljon euro kvalitetsstöd
Flest musiker, tonsättare och bildkonstnärer bland konstnärspensionsmottagarna
Formgivning främjas med 445 000 euro
Arkitektur främjas med 197 000 euro
Miljökonsten beviljades sju stipendier
Seriekonst stöds med 138 00 euro
Drygt en halv miljon euro till bildkonst
Filmkonst främjas med 284 000 euro
Musik främjas med 1 223 000 euro
Teaterkonst främjas med 391 000 euro
Dans främjas med 329 000 euro
Cirkuskonst främjas med 68 000 euro
Performans och experimentell scenkonst främjas med 53 00 euro
Litteratur och konstjournalistik främjas med 300 000 euro
Taikes åtta miljoner svarar inte på fältets nödrop

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer