Vi möjliggör

Centret för konstfrämjande (Taike) är ett expert- och serviceämbetsverk för konstfrämjande. Taike och i dess anknytning verkande konstkommissioner och nämnder delar ut stipendier åt professionella konstnärer och bidrag åt sammanslutningar inom konstfältet – 34 miljoner euro årligen.

Taike erhåller årligen 14 000 ansökningar som det fattar beslut om. Besluten grundar sig på expertorganens kollegiala bedömning. I beslutsfattningen deltar sammantaget 250 kollegiala bedömare.

Det tjänstgör 80 personer i ämbetsverket. Hälften av dessa är tjänstemän och hälften länskonstnärer med tjänsteförhållanden för viss tid, vilka verkar i konstfrämjande projekt runtom i landet.

Taikes huvudkontor finns beläget i Helsingfors och har därutöver regionala byråer.

Taike resultatstyrs av undervisnings- och kulturministeriet och fortsätter verksamheten av Centralkommissionen för konst som grundades 1968.

Läs mer i vår broschyr (pdf, 306 kt) och titta på video Vi möjliggör

Senast ändrad: 04.05.2018

Taike - Vi möjliggör

Senast ändrad: 15.09.2016

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer