Panelen för kulturtidskrifter

Panelen för kulturtidskrifter är Centrets för konstfrämjande sakkunnigorgan som bedömer bidragsansökningarna från kulturtidskrifter. Taike stöder årligen kulturtidskrifter med närmare 900 000 euro.

Taike utser panelens medlemmar för tre år i taget.

Panelen för kulturtidskrifter 1.9.2017–31.8.2019

Ordförande

Tapani Ruokanen, huvudredaktör (em.)

Medlemmar

Johanna Korhonen, redaktör
Mikko Lehtonen, professor
Riikka Suominen, huvudredaktör
Philip Teir, författare, redaktör

Föredragande

Ansa Aarnio, specialsakkunnig

Senast ändrad: 18.12.2017

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer