Hederstitlar och pris

Synnerligen meriterade konstutövare kan som erkänsla för sitt arbete erhålla en hederstitel eller ett pris.

Republikens president förlänar hederstiteln konstens akademiker efter konstrådets föredragande. Denna titel kan samtidigt innehas av högst elva konstutövare. 

Konstnärsprofessorsstipendier beviljas utifrån ansökan till en synnerligen meriterad konstutövare och stipendiemottagaren har rätt att använda titeln konstnärsprofessor.

Pris

Statens konstkommissioner tar årligen beslut om statspris inom sina områden. Priset kan tilldelas en konstnär eller konstnärsgrupp som erkänsla för förtjänstfullt arbete eller insats under de tre senaste åren. Priset kan också erhållas av en konstnär som långvarigt och förtjänstfullt har verkat för sin egen konstart. Även en konstförening eller övrig sammanslutning kan belönas.

De regionala konstkommissionerna delar årligen ut ett konstpris till en meriterad konstnär, konstförening eller övrig sammanslutning inom regionen. Priset är en erkänsla för förtjänstfullt och betydelsefullt arbete under det innevarande året. Det kan också tilldelas för långvarigt och förtjänstfullt livsarbete eller verksamhet.

Prisen delas ur tipsmedel. Senast ändrad: 10.10.2017

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer