Program och projekt

Från Program och projekt hittar du information om Taikes utvecklingsprogram och projekt. Målet med utvecklingsprogrammen är att främja konstnärers ställning och arbetsförutsättningar samt öka konstens genomslagskraft i samhället. Målsättningarna uppnås genom projekt där Taikes länskonstnärer har en central roll.

Senast ändrad: 11.05.2017

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta
tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi