Skattefrihet av stipendier och pris

Stipendiet räknas alltid som en inkomst för det skatteåret då det är möjligt att ta ut. Det har ingen betydelse när stipendiet i verkligheten tas ut.

Statens konstnärsstipendier är skattefria. De påverkar ändå beskattningen av stipendier som erhållits från privata finansiärer så som fonder, föreningar eller företag. Stipendier och pris som har erhållits från andra än staten, kommunen eller andra offentliga sammanslutningar eller Nordiska rådet är skattepliktig inkomst till den del det totala beloppet av stipendierna beviljade av dem och offentliga sammanslutningar överskrider det årliga beloppet för statens konstnärsstipendium.

Taikes stipendier är skattefria

Samtliga stipendier och pris från Centret för konstfrämjande och dess olika verksamhetsorgan (statens konstkommissioner, regionala konstkommissioner och stipendienämnder) är skattefria, fastän deras sammanräknade belopp vore större än konstnärsstipendiets årliga belopp.

Skatteavdrag

Konstnärsstipendiet, arbetsstipendiet, biblioteksstipendiet och visningsstipendiet är arbetsstipendier som är avsedda för att täcka levnadskostnader. Därför kan man inte i beskattningen allokera utgifter från konstnärlig verksamhet till dem. Däremot kan man från projektstipendiet, som inte är avsett för arbete, först dra av utgifter i anknytning till stipendiet.

Kontrollera alltid stipendiernas beskattningspraxis från skatteverket.

Senast ändrad: 03.05.2017

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer