Konstnärsstipendier

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.03.2018 - 09.04.2018
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan stipendium ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller id.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har insatt sig i ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem
För vad
Belopp
Beslutets motivering
Vad bör bifogas
Ansökning per post
Meddelande om beslut
Information

För vem

Fem-, tre-, ett- och halvåriga konstnärsstipendier åt professionella konstnärer inom olika konstarter samt åt konstjournalister. Antalet stipendier och stipendiernas längd som beviljas varierar enligt konstart. Inom områdena för danskonst och litteratur kan åt synnerligen meriterade konstnärer utdelas till var och en konstart två stycken 10-åriga konstnärsstipendier, vilka också kan beviljas som 5-åriga. Mottagaren av detta stipendium har under stipendieperioden rätt att använda titeln konstnärsprofessor.

Centret för konstfrämjande rekommenderar att du lämnar in en ansökan inom endast en konstart. Du väljer konstart när du fyller i ansökan. Om du ansöker om stipendium för ljus- och ljuddesign inom scenkonst ska du välja scenkonst som konstart. Valet ”multikonst” innebär tvärkonstnärlig verksamhet som förenar flera konstarter och inte passar in under någon enskild konstart.

För vad

Stipendiet är ämnat för professionellt konstnärligt arbete. Konstnärsstipendium beviljas inte för studier eller slutarbete för yrkesinriktad grundexamen eller för lägre eller högre högskoleexamen.

Stipendier beviljas inte åt sökande

 • som har statens annat arbetsstipendium för samma år
 • som har beviljats statens extra konstnärspension.

Belopp

 • Stipendiet kan beviljas för 5, 3, 1 eller ½, år med början från nästa kalenderår. Inom områdena för
 • Inom områdena för danskonst och litteratur kan åt synnerligen meriterade konstnärer utdelas till var och en konstart även två stycken 10-åriga konstnärsstipendier, vilka också kan beviljas som 5-åriga.
 • Den halvåriga stipendieperioden kan inledas antingen i januari eller i juli. Stipendieperioden inleds i januari om stipendietagaren inte uppger att denne vill inleda sin stipendieperiod i juli.
 • Från och med den 1.4.2018 är stipendiets belopp 1 709,37 euro i månaden.
 • Stipendiet innefattar pensions- och olycksfallsförsäkringsandelen i enlighet med Lantbruksföretagarnas pensionslag.
 • Stipendiet betalas månatligen. Ytterligare information om konstnärsstipendier beviljade för 2018 och stipendiekvoter för olika konstarter.

Beslutets motivering

Konstkommissionerna bedömer alla ansökningar. Vid jämförelsen av ansökningarna används bland annat följande vägledande jämförelsegrunder.

Beslutet påverkas bland annat av den sökandes tidigare konstnärliga verksamhet och arbetsplanen som omfattar hela den sökta stipendieperioden.

Den konstnärliga verksamhetens kvalitet

 • Hur övertygande är den sökande inom sitt konstområde?
 • Framgår den sökandes konstnärliga utgångspunkter av arbetsplanen?
 • Är den sökande yrkeskonstnär?
 • Hur starkt genomsyrar konstnärlig orubblighet den sökandes arbete?
 • Hur tydlig och bärande är den konstnärliga idén i arbetsplanen?
 • Vilka konstnärliga utmaningar och professionella utvecklingspotentialer medför den konstnärliga verksamheten?
 • Innehåller planen nya idéer, handlingssätt och risktagande?

Den konstnärliga verksamhetens omfattning och effekter

 • Har den konstnärliga verksamheten lokal, regional, nationell eller internationell betydelse?
 • Uppmuntrar verksamheten till bredare konstinsikter eller konstdebatt?
 • Är verksamheten välplanerad och genomförbar?

Specialvillkor

Stipendietagaren ska

 • avstå från sin avlönade huvudsyssla för stipendieperioden.
 • göra en skriftlig redovisning av stipendiets användning i slutet av stipendieperioden.
 • teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring. Försäkringen ska ansökas inom tre månader från att stipendiet inletts. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Mer information från www.mela.fi/sv

Vad bör bifogas

 • Som obligatorisk bilaga konstnärens meritförteckning.
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll skall framgå från dess namn.
 • Storleken på en bilaga får inte överskrida 4Mb.
 • Bilagor kan inte lämnas in via e-post.
 • Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Sökande från visuella områden skall härutöver bifoga 1–5 bilder på verk till sin ansökan som en PDF-fil (max. 4Mb). Namn, teknik, storlek och årtal skall framgå från verken. Filer som innehåller video eller annan rörlig bild kan inte bifogas som bilaga. Vi rekommenderar att ange en länk till sökandes webbsidor.

Stipendiet kan inte beviljas ifall

 • Ansökningen anlänt för sent. Ansökningen skall vara framme på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (734/1969) och förordningen (845/1969) om statens konstnärsstipendier, lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökning per post

Det är också möjligt att ansöka om stipendium genom att fylla i den utskrivbara blanketten och skicka den till Centret för konstfrämjande. Ansökan skall vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.00.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk ansökan eller en pappersansökan (inte både och).

Ytterligare information om konstnärsstipendiet

Meddelande om beslut

Statens konstkommissioner fattar beslut om konstnärsstipendierna. Alla ansökande informeras om beslutet skriftligt.

Information

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Guide för konstnärer


Tillbaka

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer