Nylands konstkommissions Konstpris 2012 tilldelas arkitekter Vesa Oiva och Selina Anttinen: Kajsa-huset

15.11.2012

Nylands konstkommission tilldelar sitt Konstpris 2012 arkitekter Vesa Oiva och Selina Anttinen. Konstpriset tilldelas en nyländsk konstnär som en utmärkelse för ett aktuellt och framstående konstnärskap. Prissumman är sextusen euro.

Kajsa-huset i Kajsaniemi i Helsingfors representerar ny biblioteksarkitektur. Arkitekterna Vesa Oiva (f. 1973) och Selina Anttinen (f. 1977) på Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy vann arkitekttävlingen om Helsingfors universitets bibliotek på centrumcampus 2008. I planen kombinerades en ny idé om stadsbilden och en miljö med mångsidiga utrymmen. Biblioteket av rödtegel och glas byggdes i stället för varuhusfastigheten i det livligt trafikerade hörnet i Kajsaniemi och öppnades för allmänheten i höst. 

Byggnaden har på ett vackert sätt införlivats med den gamla stadsmiljön genom den mörka tegelmurningen och de kvadratiska rasteröppningarna, medan de stora bågfönstren berättar om denna tid och en ny slags öppenhet. De ovala ljusklyftorna i interiören som går genom våningarna och de breda spiraltrapporna skapar ett trivsamt och upplevelserikt offentligt rum. Uppehållsrummen, arbetsutrymmena och samlingarna erbjuder de studerande en lyxig vardagsmiljö. 
 
Arkitekterna Vesa Oiva och Selina Anttinen hör till den unga generationens mest begåvade finländska planerare. Trots deras unga ålder har de redan fått flera priser i olika arkitekttävlingar. Kaisa-huset är AOA-arkitekternas första arbete i Helsingfors och huset har redan fått internationellt beröm i arkitektkretsarna i både Venedig och Japan. I framtiden kan vi se resultat av deras handalag bl.a. i bostadskvarteren i Busholmen och Fiskhamnen. 
 
Biblioteksbyggnaden visar att den arkitekturkonsten i bästa fall vårdar och harmoniserar människan och livsmiljön. I Kaisa-huset har Helsingfors fått ett nytt viktigt arkitektoniskt konstverk vars tidlösa och mångsidiga utrymmen skapar glädje bland stadsborna även efter århundraden. 
 
Ytterligare information:
Pirjo Sanaksenaho, Nylands konstkommission, vice ordförande, p. 050-571 4900 och pirjo.sanaksenaho@aalto.fi
Hanna Susitaival, Nylans konstkommission, generalsekreterare (vid sidan av egen tjänst), p. 0295 330 910 och hanna.susitaival@minedu.fi