Taustakuva

Arkitektur

Även en vanlig byggnad
kan vara fin.

- Sauli

Senast ändrad: 01.09.2016

Arkitektur- och formgivningskommissionen

Kommissionen är expertorgan inom arkitektur, formgivning och miljökonst.

Arkitektur- och  formgivningskommissionen delar årligen ut konstnärsstipendier för ca 260 000 euro. I år arbetar 15 arkitekter som stipendiater. 5 av dem har ett treårigt, 3 ett treårigt och resten ett ettårigt eller ett halvårigt stipendium.

Kommissionen delar årligen ut stipendier och bidrag för arkitektfrämjande projekt för ca 300 000 euro.

Kommissionen väljer årligen vem som tilldelas arkitekturens statspris och ger expertutlåtanden åt undervisnings- och kulturministeriet.

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod.

Arkitektur- och formgivningskommissionen 2017–18

Ordförande:

Tarja Tuupanen, smyckeskonstnär, Villmanstrand

Medlemmar:

Pentti Kareoja, arkitekt, professor, Helsingfors
Niina Kilpelä, arkitekt, Helsingfors
Juuso Koponen, informationsdesigner, Helsingfors
Kimmo Lintula, arkitekt, professor (adjungerad), Helsingfors
Eero Lintusaari, konsthantverkare, smyckeskonstnär, Tusby
Päivi Meuronen, inredningsarkitekt SIO, Helsingfors
Saara Repo, arkitekt, Kuopio
Mariana Salgado, äldre forskare, Helsingfors
Vesa Varrela, designer, glaskonstnär, Tammerfors

Föredragande

Lea Halttunen, specialsakkunnig
tfn. 0295 330 713
lea.halttunen@taike.fi

 

 

Senast ändrad: 27.12.2016

Kontakt

Arkitektur- och formgivningskommissionen
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer