Taustakuva

Arkitektur

Även en vanlig byggnad
kan vara fin.

- Sauli

Senast ändrad: 01.09.2016

Arkitektur- och formgivningskommissionen

Kommissionen är expertorgan inom arkitektur och formgivning.

I år arbetar 11 arkitekter som stipendiater. 3 av dem har ett treårigt, 4 ett treårigt och resten ett ettårigt eller ett halvårigt stipendium. Från och med början av år 2014 inleder två arkitekter en tioårig stipendieperiod.

Kommissionen ger expertutlåtanden t.ex om extra konstnärspensioner och specialbidrag till sammanslutningar.

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Arkitektur- och formgivningskommissionen 2017–18

Ordförande:

Tarja Tuupanen, smyckeskonstnär, Villmanstrand

Medlemmar:

Pentti Kareoja, arkitekt, professor, Helsingfors
Niina Kilpelä, arkitekt, Helsingfors
Juuso Koponen, informationsdesigner, Helsingfors
Kimmo Lintula, arkitekt, professor (adjungerad), Helsingfors
Eero Lintusaari, konsthantverkare, smyckeskonstnär, Tusby
Päivi Meuronen, inredningsarkitekt SIO, Helsingfors
Saara Repo, arkitekt, Kuopio
Mariana Salgado, äldre forskare, Helsingfors
Vesa Varrela, designer, glaskonstnär, Tammerfors

Föredragande

Lea Halttunen, specialsakkunnig

Rådgivning

Karoliina Kauhanen, planerare

 

 

 

Senast ändrad: 04.10.2018

Kontakt

Arkitektur- och formgivningskommissionen
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer