Taustakuva

Filmkonst

Bra berättelser är en del av vår kultur, filmen är ett överlägset sätt
att berättä dem.

- Matti

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 01.09.2016

Kommissionen för audiovisuell konst

Kommissionen för audiovisuell konst fattar beslut om stipendier och pris för filmkonst, mediekonst samt ljus- och ljudkonst, samt ger sakkunnigutlåtanden.

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Kommissionen för audiovisuell konst 2017-18

Ordförande

Dag Andersson, verksamhetsledare, Kimito

Medlemmar

Simo Alitalo, ljudkonstnär, Åbo
Joonas Berghäll, filmregissör, Helsingfors
Tellervo Kalleinen, konstnär, Helsingfors
Mia Kivinen, ljusdesigner, kurator, Helsingfors
Hanna Maylett, filmregissör, Esbo
Leena Niemimäki, filmsekreterare, Lahtis
Miia Rinne, mediekonstnär, Helsingfors
Mika Ronkainen, filmregissör, Uleåborg
Sami van Ingen, bildkonstnär, Helsingfors
Sari Väänänen, verksamhetsledare, Helsingfors

Föredragande

Sari Ilmola, specialsakkunnig

Rådgivare

Silja Kulmala, planerare

Senast ändrad: 04.10.2018

Kontakt

Kommissionen för audiovisuell konst
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer