Taustakuva

Södra Savolax

© Toni Malin
Senast ändrad: 28.08.2016

Etelä-Savon taidetoimikunta on taiteen ja kulttuurin edistäjä Etelä-Savossa. Teemme yhteistyötä kulttuuritoimijoiden ja taiteilijoiden kanssa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Osana valtion taidehallintoa tuemme taiteilijoiden asemaa ja työskentelyedellytyksiä apurahoin ja avustuksin sekä läänintaiteilijoiden käynnistämien hankkeiden kautta. Voimistamme taiteiden välistä vuoropuhelua ja toimijoiden yhteistyötä.

 

Toimisto Paukkulantie 22, Mikkeli

Erityisasiantuntija Riitta Moisander, p 0295 330 920

Suunnittelija Sirpa Tarvonen, p 0295 330 921

Senast ändrad: 09.09.2013
Konstrådet har valt nya medlemmar till konstkommissionerna för tvåårsperioden 2019–20

Totalt 74 sakkunnigmedlemmar inleder sin verksamhet i statens sju konstkommissioner från och med början av nästa år. Det finns 13 regionala konstkommissioner och de har sammanlagt 107 medlemmar.

Läs mer

Enkät om konstnärers mobilitet

Barometern utreder formerna för och behoven av konstens och konstutövarnas moblitet.

Läs mer

Taikes stipendier och bidrag kan sökas från 1 oktober

Det har skett vissa förändringar i höstens ansökningsomgång. Taike fördelar för första gången treåriga verksamhetsbidrag för utövande konst. Ansökningstiden för bidrag inom barnkultur har flyttats...

Läs mer

Taike fördelade 304 konstnärsstipendier – en sjättedel gick till unga

Konstkommissionerna har beviljat 304 konstnärsstipendier. Flest stipendier fördelades till professionella konstnärer inom bildkonst, litteratur, musik och scenkonst.

Läs mer

Barnkulturen främjas med 270 000 euro

Centret för konstfrämjande (Taike) har beviljat bidrag för barnkultur till 49 sammanslutningar.

Läs mer

Formgivning främjas med 415 000 euro

Centret för konstfrämjande (Taike) stöder formgivningsprojekt med 173 500 euro. Arkitektur- och formgivningskommissionen fördelade stipendier uppgående till totalt 241 500 euro till formgivare och...

Läs mer

Kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin torjuntaan 765 000 euroa

Centret för konstfrämjande (Taike) och kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst stöder kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet. De beviljade stipendierna och bidragen uppgår till...

Läs mer

Arkkitehtuurin edistämiseen 203 000 euroa

Taiteen edistämiskeskus tukee arkkitehtuurin alan tapahtumia ja muita hankkeita 96 000 eurolla. Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta jakoi arkkitehtuurin kohdeapurahoja yhteensä 107 000 euroa.

Läs mer

Konstrådet stöder ett tvärkonstnärligt snällprat-projekt

Konstrådet har beviljat ett understöd på 30 000 euro till föreningen Rasmus ry som främjar snällprat i sociala medier och det offentliga rummet.

Läs mer

Taike stöder konstprojekt i den byggda miljön med 285 000 euro

Centret för konstfrämjande har fördelat 285 000 euro i bidrag till projekt som följer enprocentsprincipen för konst. Bidragen stöder 11 konstprojekt.

Läs mer

Kontakt

Joensuubyrån
Kauppakatu 11
80100  Joensuu
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer