Taustakuva

Södra Savolax

© Toni Malin
Senast ändrad: 28.08.2016

Att söka nu


Mobilitetsstipendier

Mobilitetsstipendier är avsedda för yrkeskonstnärer eller arbetsgrupper som konstnärerna bildat samt för experter inom olika konstarter.

Ansökningstid: 16.11.2017 - 28.02.2018

Biblioteksstipendier för författare och översättare

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

02.01.2017 - 31.01.2017
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan stipendium ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller id.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har insatt sig i ansökningsinformationen nedan före ansökningen ifylls.

Om du ansöker om stöd som åldersstigen författare eller översättare eller stöd på basen av sjukdom eller arbetsoförmåga, se Biblioteksunderstöd för författare och översättare.

För vem
För vad
Belopp
Vad ska bifogas
Beslutets motivering
Att söka per post
Meddelande om beslut
Ytterligare information
 

För vem

Biblioteksstipendiekommissionen för författare och översättare delar årligen ut stipendier och bidrag åt författare, författare av facklitteratur och översättare som bor eller har permanent bott i Finland och vilkas litterära verk berikar det finländska kulturlivet.

Skönlitteraturens stipendier och bidrag beviljas åt representanter för följande litteraturformer: skönlitterär prosa (romaner, noveller), lyrik, dramatik, aforismer, essäer, barn- och ungdomsböcker, genrelitteratur (scifi, fantastik, spekulativ fiktion, deckare, vildmarksböcker) samt bilderböcker och seriealbum som innehåller rikligt med text.

Facklitteraturens stipendier och bidrag beviljas åt författare och översättare av verk som tillhör allmän facklitteratur. De beviljas inte till vetenskapliga forskningar eller läroböcker eller verk som liknas med dessa, så som författare eller översättare av litteratur inom ett begränsat professionellt område.

För vad

Stipendierna är avsedda för professionellt, långsiktigt kreativt arbete. Med stipendierna stöds författare och översättare som befinner sig i olika skeden av sin produktion.

Stipendier beviljas inte åt sökande

 • som har statens konstnärsstipendium eller annat långvarigt arbetsstipendium för samma år;
 • som har beviljats statens extra konstnärspension.

Belopp

Stipendiets belopp är 4 000 - 14 500 euro. För minst fyra månaders arbete beviljas stipendier, innefattande LPA:s försäkringsandel, på följande sätt:

 • För fyra månaders arbete 7 000 euro
 • För fem månaders arbete 8 500 euro
 • För sex månaders arbete 10 000 euro
 • För sju månaders arbete 11 500 euro
 • För åtta månaders arbete 13 000 euro
 • För nio månaders arbete 14 500 euro

Vad ska bifogas

Bifoga till din ansökan

 • som obligatorisk bilaga din meritförteckning (pdf | doc | docx);
 • högst två övriga bilagor som är väsentliga för din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn.

Observera att

 • en bilaga får vara högst 2 Mb
 • du ska ange ditt namn på alla bilagor
 • bilagor inte kan skickas per e-post.

Om din nyaste publikation är en egen utgåva eller publicerad som beställtryck ska du skicka den som bilaga till Centret för konstfrämjande.

Bilagorna kan inte skickas via e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Beslutets motivering

Stipendiets beviljande och dess belopp påverkas av arbetsplanen och övriga stipendier som beviljats under året för ansökan.

Den sökande bör ha publicerat minst ett verk eller en övrig dokumenterad litterär akt. För att en pjäs ska räknas som publicerad ska den vara iscensatt, såvida pjäsen inte har publicerats som bok. Enstaka artiklar eller medverkande i antologi anses inte vara tillräckliga belägg för tidigare verksamhet.

Beslutet påverkas av:

 • Arbetsplanen (detaljerad information i ansökningsanvisningen)
 • Den sökandes tidigare produktion
 • Den sökandes nuvarande skapande fas
 • Stipendiets inverkan på arbetandet

Stipendierna är behovsprövade.

Specialvillkor

Den som beviljas ett stipendium ska

 • Avstå från sin huvudsyssla för en stipendieperiod på minst fyra månader.
 • Teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring om stipendieperioden är minst fyra månader. Försäkringen bör ansökas inom tre månader efter att stipendiet har utdelats. Ansökningen lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Ytterligare information www.mela.fi.
 • Upprätta en skriftlig redovisning av stipendiets användning när stipendieperioden avslutats.

Obs! Stipendieperioden kan inte börja retroaktivt.

När stipendierna beviljas beaktas övriga stipendier som beviljats av Taike och andra konstkommissioner. Taike beviljar inte samtidigt två eller flera statsunderstöd till samma ändamål.

Stipendietagaren får inte överföra ett personligt stipendium eller en arbetsgrupps stipendium till ett konto som tillhör ett företag eller sammanslutning.

Stipendiet kan inte beviljas ifall

 • Ansökningen anlänt för sent. Ansökningen ska vara framme senast på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • Om sökande inte inom utsatt tid har upprättat en skriftlig redovisning av tidigare stipendier beviljade av Centret för konstfrämjande. På bidraget tillämpas lagen (236/1961) och förordningen (46/1964) om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare, lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Att söka per post

Stipendium kan även ansökas genom att fylla i en utskrivbar blankett och skicka den till Centret för konstfrämjande. Ansökningen ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå senast kl. 16 på sista ansökningsdagen.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk ansökan eller en pappersansökan (inte både och).

Meddelande om beslut

Alla sökande får besked om beslutet senast i maj.

Ytterligare information

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Anvisningar till sökande


Tillbaka

Bidrag till sammanslutningar


Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar. Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet

Bidragen är avsedda för handikapporganisationers och -sammanslutningars konst- och kulturverksamhet samt för kulturens tillgänglighet.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Residensbidrag

Specialbidragen är avsedda för verksamhet och utvecklingsprojekt av internationella konstnärsresidens i Finland.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag för att förankra konst- och kulturservice som en del av social- och hälsovårdens verksamhet

Bidragen är avsedda för utvecklingsprojekt genomförda av sammanslutningar some producerar social- och hälsovårdsservice.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag för kulturtidskrifter

Specialbidragen är avsedda för att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag inom området kulturens välfärdsinverkan

Specialbidrag till sammanslutningar inom området kulturens välfärdsinverkan är ämnade för att främja delaktighet, öka vardagliga kreativa funktioner och miljöer samt bidra till bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag för barnkultur

Specialbidrag är avsedda för regionala sammanslutningar för projekt inom området barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid slutade: 15.03.2017

Kontakt

Joensuubyrån
Kauppakatu 11
80100  Joensuu
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer