Taustakuva

Södra Savolax

© Toni Malin
Senast ändrad: 28.08.2016

Att söka nu


Mobilitetsstipendier

Mobilitetsstipendier är avsedda för yrkeskonstnärer eller arbetsgrupper som konstnärerna bildat samt för experter inom olika konstarter.

Ansökningstid: 16.11.2017 - 28.02.2018

Visningsstipendier för bildkonst

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

02.01.2017 - 31.01.2017
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan stipendium ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller id.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har insatt sig i ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem
För vad
Belopp
Vad bör bifogas
Beslutets motivering
Att söka per post
Meddelande om beslut
Ytterligare information

För vem

Visningsstipendienämnden för bildkonst beviljar fem månaders arbetsstipendier för konstnärer inom visuell konst, mediekonst och formgivning vars verk kan visas offentligt. Stipendiet kan erhållas av en konstnär som bor eller har permanent bott i Finland.

För vad

Stipendiet är avsett för professionellt konstnärligt arbete.

Stipendiet kan inte beviljas en sökande som

 • föregående år har beviljats ett visningsstipendium
 • samma år har ett helårigt statens konstnärsstipendium eller ett annat långvarigt arbetsstipendium
 • har beviljats statens extra konstnärspension.

Belopp

Stipendiets belopp är 8 000 euro.

Vad bör bifogas

Bifoga till din ansökan

 • Som obligatorisk bilaga bifogas konstnärens meritförteckning (pdf|doc|docx)
 • Fem bilder av nya verk (jpg |jpeg). På en cd eller dvd-skiva (jpg |jpeg) när du ansöker med pappersblankett
 • En bildförteckning där verkens storlek, teknik och framställnings år anges.

Eller alternativt

 • Som obligatorisk bilaga bifogas konstnärens meritförteckning (pdf | doc | docx)
 • Ett högst tre minuter långt exempel på video eller annan rörlig bild
 • En stillbild av verket (jpg | jpeg).

Bilagor kan inte skickas via e-post och ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Spara bilderna och bildinformationen i första hand som en fil (pdf | doc | docx | jpg | jpeg). Du kan alternativt välja att spara fem enskilda bilder (jpg | jpeg) och en bildförteckning. Storleken på en bilaga får inte överstiga 2 Mb. Bildbilagorna ses från en datorskärm.

Filer som innehåller videon eller andra rörliga bilder kan inte skickas som bilaga till ansökan. Du kan spara ett prov på dina verk som högst är tre minuter till exempel i en internetbaserad videotjänst och ange sidans adress i fältet Internetsidor i ansökningsblanketten. Om du vill så kan du skydda internetlänkarna med ett lösenord: ange lösenordet tydligt efter länken.

Du kan också lämna ett tre minuters prov på dina verk sparad på en dvd-skiva och skicka den brevledes till adressen Centret för konstfrämjande, PB 1001, 00531 Helsingfors. Ange bildkonstens visningsstipendium på kuvertet. Bilagor som lämnas brevledes ska vara framme hos Centret för konstfrämjande senast den 15.2.2017 kl. 16.

Också de bilagor som lämnas in brevledes kommer senare att sparas i e-tjänsten. Storleken på en bilaga får inte överstiga 2 Mb.

Beslutets motivering

Beslutet påverkas av

 • den sökandes tidigare konstnärliga verksamhet
 • arbetsplanen.

Stipendierna är behovsprövade.

Specialvillkor

Den som beviljas ett stipendium ska

 • avstå från sin huvudsyssla under stipendieperioden
 • ge en skriftlig redogörelse för stipendiets bruk då stipendieperioden avslutas
 • teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring. Försäkringen bör tecknas inom tre månader efter att stipendiet har utdelats. Ansökningen lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Information www.mela.fi.

När stipendier beviljas beaktas övriga stipendier som beviljats av Taike och konstkommissionerna. Taike beviljar inte två eller flera statsunderstöd till samma ändamål.

Stipendietagaren får inte överföra ett personligt stipendium till konto som står i namnet på ett företag eller en sammanslutning.

Stipendiet kan inte beviljas ifall

 • Ansökningen anlänt för sent. Ansökningen skall vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare stipendier.

På bidraget tillämpas lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (966/2015), lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Att söka per post

Stipendium kan även ansökas genom att fylla i en utskrivbar blankett och skicka den till Centret för konstfrämjande. Ansökningen ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå senast kl. 16 på sista ansökningsdagen.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk ansökan eller en pappersansökan (inte både och).

Meddelande om beslut

Alla ansökande informeras skriftligen om beslutet.

Ytterligare information

Henri Terho
tfn 0295 330 901
henri.terho@taike.fi

eller

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Anvisningar till sökande


Tillbaka

Bidrag till sammanslutningar


Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar. Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet

Bidragen är avsedda för handikapporganisationers och -sammanslutningars konst- och kulturverksamhet samt för kulturens tillgänglighet.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Residensbidrag

Specialbidragen är avsedda för verksamhet och utvecklingsprojekt av internationella konstnärsresidens i Finland.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag för att förankra konst- och kulturservice som en del av social- och hälsovårdens verksamhet

Bidragen är avsedda för utvecklingsprojekt genomförda av sammanslutningar some producerar social- och hälsovårdsservice.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag för kulturtidskrifter

Specialbidragen är avsedda för att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag inom området kulturens välfärdsinverkan

Specialbidrag till sammanslutningar inom området kulturens välfärdsinverkan är ämnade för att främja delaktighet, öka vardagliga kreativa funktioner och miljöer samt bidra till bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag för barnkultur

Specialbidrag är avsedda för regionala sammanslutningar för projekt inom området barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid slutade: 15.03.2017

Kontakt

Joensuubyrån
Kauppakatu 11
80100  Joensuu
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer