Taustakuva

Södra Savolax

© Toni Malin
Senast ändrad: 28.08.2016

Att söka nu


Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar. Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet

Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Projektstipendier

Projektstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer inom olika konstarter och konstjournalister för att förverkliga ett enskilt projekt.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 15.11.2018

Residensbidrag

Bidragen är avsedda för verksamhet och utvecklingsprojekt av internationella konstnärsresidens i Finland.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Specialbidrag för barnkultur

Specialbidrag är avsedda för regionala sammanslutningar för projekt inom området barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Specialbidrag för kulturtidskrifter

Specialbidragen är avsedda för att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Specialbidrag inom området kulturens välfärdsinverkan

Specialbidrag till sammanslutningar inom området kulturens välfärdsinverkan är ämnade för att främja delaktighet, öka vardagliga kreativa funktioner och miljöer samt bidra till bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Stipendier för främjande av kulturell mångfald

Stipendierna är avsedda för enskilda konstnärer och arbetsgrupper för främjande av kulturell mångfald.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 15.11.2018

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Verksamhetsbidrag för sammanslutningar inom utövande konst

Bidragen är avsedda som stöd för den kontinuerliga verksamheten inom sammanslutningar, t.ex. föreningar, andelslag och företag, på scenkonstens område

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Mobilitetsstipendier

Mobilitetsstipendier är avsedda för yrkeskonstnärer eller arbetsgrupper som konstnärerna bildat samt för experter inom olika konstarter.

Ansökningstid: 29.08.2018 - 15.11.2018

Visningsstipendier för bildkonst

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

02.01.2018 - 31.01.2018
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan stipendium ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller id.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt in sig i ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem
För vad
Vad bör bifogas
Beslutets motivering
Specialvillkor
Stipendiet kan inte beviljas ifall
Att söka per post
Meddelande om beslut
Ytterligare information

För vem

Visningsstipendienämnden för bildkonst beviljar fem månaders arbetsstipendier för konstnärer inom visuell konst, mediekonst och formgivning vars verk kan visas offentligt. Stipendiet kan erhållas av en konstnär som bor eller har permanent bott i Finland.

För vad

Stipendierna är avsedda för professionellt, långsiktigt konstnärligt arbete. Stipendiets belopp är 8000 euro.

Stipendier beviljas inte åt sökande

 • föregående år har beviljats ett visningsstipendium
 • som har statens konstnärsstipendium eller annat långvarigt arbetsstipendium för samma år
 • som har beviljats statens extra konstnärspension.

Vad bör bifogas

Bifoga till din ansökan

 • Som obligatorisk bilaga bifogas konstnärens meritförteckning (pdf|doc|docx)
 • Fem bilder av nya verk (jpg |jpeg). På en cd eller dvd-skiva (jpg |jpeg) när du ansöker med pappersblankett
 • En bildförteckning där verkens storlek, teknik och framställnings år anges.

Eller alternativt

 • Som obligatorisk bilaga bifogas konstnärens meritförteckning (pdf|doc|docx)
 • Ett högst tre minuter långt exempel på video eller annan rörlig bild 
 • En stillbild av verket (jpg|jpeg).

Bilagor kan inte skickas via e-post och ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Spara bilderna och bildinformationen i första hand som en fil (pdf|doc|docx|jpg|jpeg). Du kan alternativt välja att spara fem enskilda bilder (jpg |jpeg) och en bildförteckning. Storleken på en bilaga får inte överstiga 4 Mb. Bildbilagorna ses från en datorskärm.

Filer som innehåller videon eller andra rörliga bilder kan inte skickas som bilaga till ansökan. Du kan spara ett prov på dina verk som högst är tre minuter till exempel i en internetbaserad videotjänst och ange sidans adress i fältet Internetsidor i ansökningsblanketten. Om du vill så kan du skydda internetlänkarna med ett lösenord: ange lösenordet tydligt efter länken.

Du kan också lämna ett tre minuters prov på dina verk sparad på en dvd-skiva och skicka den brevledes till adressen Centret för konstfrämjande, PB 1001, 00531 Helsingfors. Ange bildkonstens visningsstipendium på kuvertet. Bilagor som lämnas brevledes ska vara framme hos Centret för konstfrämjande senast den 15.2.2018.

Också de bilagor som lämnas in brevledes kommer senare att sparas i e-tjänsten. Storleken på en bilaga får inte överstiga 4 Mb.

Beslutets motivering

Beslutet påverkas av

 • den sökandes tidigare konstnärliga verksamhet
 • arbetsplanen.

Stipendierna är behovsprövade.

Specialvillkor

Den som beviljas ett stipendium ska

 • avstå från sin huvudsyssla under stipendieperioden
 • ge en skriftlig redogörelse för stipendiets bruk då stipendieperioden avslutas
 • teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring. Försäkringen bör tecknas inom tre månader efter att stipendiet har utdelats. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Information www.mela.fi.

När stipendier beviljas beaktas övriga stipendier som beviljats av Taike och konstkommissionerna. Taike beviljar inte två eller flera statsunderstöd till samma ändamål.

Stipendietagaren får inte överföra ett personligt stipendium till konto som står i namnet på ett företag eller en sammanslutning.

Stipendiet kan inte beviljas ifall

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare stipendier.

På bidraget tillämpas lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (966/2015), lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Att söka per post

Stipendium kan även ansökas genom att fylla i en utskrivbar blankett och skicka den till Centret för konstfrämjande. Ansökan ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå senast kl. 16 på sista ansökningsdagen.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk ansökan eller en pappersansökan (inte både och).

Meddelande om beslut

Visningsstipendienämnden för bildkonst fattar beslut om stipendierna. Alla ansökande informeras om beslutet skriftligt.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Tuulikki Koskinen
tfn 0295 330 703
tuulikki.koskinen@taike.fi

eller

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Att ansöka stipendium


Tillbaka

Bidrag till sammanslutningar


Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar. Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet

Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Residensbidrag

Bidragen är avsedda för verksamhet och utvecklingsprojekt av internationella konstnärsresidens i Finland.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Specialbidrag för barnkultur

Specialbidrag är avsedda för regionala sammanslutningar för projekt inom området barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Specialbidrag för kulturtidskrifter

Specialbidragen är avsedda för att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Specialbidrag inom området kulturens välfärdsinverkan

Specialbidrag till sammanslutningar inom området kulturens välfärdsinverkan är ämnade för att främja delaktighet, öka vardagliga kreativa funktioner och miljöer samt bidra till bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Verksamhetsbidrag för sammanslutningar inom utövande konst

Bidragen är avsedda som stöd för den kontinuerliga verksamheten inom sammanslutningar, t.ex. föreningar, andelslag och företag, på scenkonstens område

Ansökningstid: 01.10.2018 - 31.10.2018

Kontakt

Joensuubyrån
Kauppakatu 11
80100  Joensuu
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer