Taustakuva

Södra Savolax

© Toni Malin
Senast ändrad: 28.08.2016

Att söka nu


Mobilitetsstipendier

Mobilitetsstipendier är avsedda för yrkeskonstnärer eller arbetsgrupper som konstnärerna bildat samt för experter inom olika konstarter.

Ansökningstid: 16.11.2017 - 28.02.2018

Biblioteksbidrag för författare och översättare

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

02.01.2017 - 31.01.2017
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Understöd för ålderstigna författare och översättare
Understöd på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga
Meddelande om beslut
Ytterligare information

Understöd för ålderstigna författare och översättare

Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16 då ansökningarna ska vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå.

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har insatt sig i ansökningsinformationen nedan före ansökningen ifylls.

Spara blanketten på din dator

För vem

Biblioteksstipendiekommissionen för författare och översättare delar årligen ut bidrag åt författare, författare av facklitteratur och översättare som bor eller har permanent bott i Finland och vilkas litterära verk berikar det finländska kulturlivet.

Skönlitteraturens bidrag beviljas åt representanter för följande litteraturformer: skönlitterär prosa (romaner, noveller), lyrik, dramatik, aforismer, essäer, barn- och ungdomsböcker, genrelitteratur (bl.a. scifi, fantastik, spekulativ fiktion, deckare, vildmarksböcker) samt bilderböcker och seriealbum som innehåller rikligt med text.

Facklitteraturens bidrag beviljas åt författare och översättare av verk som tillhör allmän facklitteratur. De beviljas inte till vetenskapliga forskningar eller läroböcker eller verk som liknas med dessa, så som författare eller översättare av litteratur inom ett begränsat professionellt område.

För vad

Bidraget är avsett för

  • Ålderstigna författare och översättare som lever under knappa ekonomiska omständigheter.

Bidraget kan inte mottas av en sökande, vars beskattbara årsinkomster överskrider det årliga beloppet för statens konstnärsstipendium (ca 20 070 euro).

Belopp

Bidragets belopp är 1000–4 000 euro.

Vad skall bifogas

Till ansökningen bifogas

  • En utredning av den sökandes ekonomiska situation, exempelvis beskattningsbeslut av senast bekräftade beskattning.

Beslutets motivering

Beslutet påverkas bland annat av

  • Den sökandes litterära produktion.
  • Den sökandes ekonomiska situation.

Bidraget är behovsprövade. Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet. På bidraget tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Understöd på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga

Ansökningstid

Stödet är avsett för författare och översättare som på grund av sjukdom eller arbetsoförmögenhet har ekonomiska svårigheter. Bidraget kan ansökas då behovet av stöd inträffar.

Spara blanketten på din dator

För vem

Biblioteksstipendiekommissionen för författare och översättare delar årligen ut bidrag åt författare, författare av facklitteratur och översättare som bor eller har permanent bott i Finland och vilkas litterära verk berikar det finländska kulturlivet.

Skönlitteraturens bidrag beviljas åt representanter för följande litteraturformer: skönlitterär prosa (romaner, noveller), lyrik, dramatik, aforismer, essäer, barn- och ungdomsböcker, genrelitteratur (bl.a. scifi, fantastik, spekulativ fiktion, deckare, vildmarksböcker) samt bilderböcker och seriealbum som innehåller rikligt med text.

Facklitteraturens bidrag beviljas åt författare och översättare av verk som tillhör allmän facklitteratur. De beviljas inte till vetenskapliga forskningar eller läroböcker eller verk som liknas med dessa, så som författare eller översättare av litteratur inom ett begränsat professionellt område.

För vad

Bidraget är avsett för författare och översättare som

  • På grund av sjukdom eller arbetsoförmåga har hamnat i ekonomiska svårigheter.
  • Har ett mycket knappt företagares pensionsskydd eller övrigt pensionsskydd.

Bidraget kan inte mottas av en sökande, vars beskattbara årsinkomster överskrider det årliga beloppet för statens konstnärsstipendium (ca 20 070 euro).

Belopp

Bidragets belopp är 1000–4 000 euro.

Vad skall bifogas

Till ansökningen bifogas

  • En utredning av den sökandes ekonomiska situation, exempelvis beskattningsbeslut av senast bekräftade beskattning
  • Ett läkarintyg gällande sjukdomens eller arbetsoförmögenhetens art och varaktighet.

Beslutets motivering

Beslutet påverkas bland annat av

  • Den sökandes litterära produktion.
  • Den sökandes ekonomiska situation.

Bidraget är behovsprövade. Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet. På bidraget tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Meddelande om beslut

Samtliga sökande får besked om beslutet skriftligt.

Ytterligare information

tfn  0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
 


Tillbaka

Bidrag till sammanslutningar


Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar. Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet

Bidragen är avsedda för handikapporganisationers och -sammanslutningars konst- och kulturverksamhet samt för kulturens tillgänglighet.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Residensbidrag

Specialbidragen är avsedda för verksamhet och utvecklingsprojekt av internationella konstnärsresidens i Finland.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag för att förankra konst- och kulturservice som en del av social- och hälsovårdens verksamhet

Bidragen är avsedda för utvecklingsprojekt genomförda av sammanslutningar some producerar social- och hälsovårdsservice.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag för kulturtidskrifter

Specialbidragen är avsedda för att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag inom området kulturens välfärdsinverkan

Specialbidrag till sammanslutningar inom området kulturens välfärdsinverkan är ämnade för att främja delaktighet, öka vardagliga kreativa funktioner och miljöer samt bidra till bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag för barnkultur

Specialbidrag är avsedda för regionala sammanslutningar för projekt inom området barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid slutade: 15.03.2017

Kontakt

Joensuubyrån
Kauppakatu 11
80100  Joensuu
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer