Taustakuva

Södra Savolax

© Toni Malin
Senast ändrad: 28.08.2016

Etelä-Savo

Alueen taiteilijoiden kansallisia ja kansainvälisiä työskentelyedellytyksiä edistetään myöntämällä apurahoja sekä käynnistämällä pitkäjänteistä hanke- ja verkostotyötä. Etelä-Savon taidetoimikunnan apuraha-asiakkaita palvellaan Taiteen edistämiskeskuksen Joensuun toimipisteessä.

 

Senast ändrad: 14.11.2018
Muutoksia kirjastoapurahoihin, kuvataiteen näyttöapurahoihin ja liikkuvuusapurahoihin

Tammikuussa ovat haettavissa kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat, kuvataiteen näyttöapurahat ja liikkuvuusapurahat taiteilijoille ja työryhmille. Kuvataiteen näyttöapurahat ovat...

Läs mer

Statspris till 16 konstnärer

Statens konstkommissioner har beviljat statspriser i arkitektur, bildkonst, filmkonst, formgivning, fotokonst, litteratur, mediekonst, multikonst, musik, scenkonst samt seriekonst. Varje statspris...

Läs mer

Kirjailija Martti Issakainen sai Etelä-Savon taidepalkinnon

Etelä-Savon taidetoimikunta palkitsi kirjailija Martti Issakaisen pitkästä urastaan. Taidepalkinnon suuruus on 5 000 euroa.

Läs mer

Konstrådet har valt nya medlemmar till konstkommissionerna för tvåårsperioden 2019–20

Totalt 74 sakkunnigmedlemmar inleder sin verksamhet i statens sju konstkommissioner från och med början av nästa år. Det finns 13 regionala konstkommissioner och de har sammanlagt 107 medlemmar.

Läs mer

Enkät om konstnärers mobilitet

Barometern utreder formerna för och behoven av konstens och konstutövarnas moblitet.

Läs mer

Taikes stipendier och bidrag kan sökas från 1 oktober

Det har skett vissa förändringar i höstens ansökningsomgång. Taike fördelar för första gången treåriga verksamhetsbidrag för utövande konst. Ansökningstiden för bidrag inom barnkultur har flyttats...

Läs mer

Taike fördelade 304 konstnärsstipendier – en sjättedel gick till unga

Konstkommissionerna har beviljat 304 konstnärsstipendier. Flest stipendier fördelades till professionella konstnärer inom bildkonst, litteratur, musik och scenkonst.

Läs mer

Barnkulturen främjas med 270 000 euro

Centret för konstfrämjande (Taike) har beviljat bidrag för barnkultur till 49 sammanslutningar.

Läs mer

Formgivning främjas med 415 000 euro

Centret för konstfrämjande (Taike) stöder formgivningsprojekt med 173 500 euro. Arkitektur- och formgivningskommissionen fördelade stipendier uppgående till totalt 241 500 euro till formgivare och...

Läs mer

Kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin torjuntaan 765 000 euroa

Centret för konstfrämjande (Taike) och kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst stöder kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet. De beviljade stipendierna och bidragen uppgår till...

Läs mer

Kontakt

Joensuubyrån
Kauppakatu 11
80100  Joensuu
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer

Senast ändrad: 06.05.2014