Taustakuva

Södra Savolax

© Toni Malin
Senast ändrad: 28.08.2016

Etelä-Savon taidetoimikunta on taiteen ja kulttuurin edistäjä Etelä-Savossa. Teemme yhteistyötä kulttuuritoimijoiden ja taiteilijoiden kanssa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Osana valtion taidehallintoa tuemme taiteilijoiden asemaa ja työskentelyedellytyksiä apurahoin ja avustuksin sekä läänintaiteilijoiden käynnistämien hankkeiden kautta. Voimistamme taiteiden välistä vuoropuhelua ja toimijoiden yhteistyötä.

 

Toimisto Paukkulantie 22, Mikkeli

Erityisasiantuntija Riitta Moisander, p 0295 330 920

Suunnittelija Sirpa Tarvonen, p 0295 330 921

Senast ändrad: 09.09.2013
Barnkulturen främjas med 270 000 euro

Centret för konstfrämjande (Taike) har beviljat bidrag för barnkultur till 49 sammanslutningar.

Läs mer

Formgivning främjas med 415 000 euro

Centret för konstfrämjande (Taike) stöder formgivningsprojekt med 173 500 euro. Arkitektur- och formgivningskommissionen fördelade stipendier uppgående till totalt 241 500 euro till formgivare och...

Läs mer

Kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin torjuntaan 765 000 euroa

Centret för konstfrämjande (Taike) och kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst stöder kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet. De beviljade stipendierna och bidragen uppgår till...

Läs mer

Arkkitehtuurin edistämiseen 203 000 euroa

Taiteen edistämiskeskus tukee arkkitehtuurin alan tapahtumia ja muita hankkeita 96 000 eurolla. Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta jakoi arkkitehtuurin kohdeapurahoja yhteensä 107 000 euroa.

Läs mer

Konstrådet stöder ett tvärkonstnärligt snällprat-projekt

Konstrådet har beviljat ett understöd på 30 000 euro till föreningen Rasmus ry som främjar snällprat i sociala medier och det offentliga rummet.

Läs mer

Taike stöder konstprojekt i den byggda miljön med 285 000 euro

Centret för konstfrämjande har fördelat 285 000 euro i bidrag till projekt som följer enprocentsprincipen för konst. Bidragen stöder 11 konstprojekt.

Läs mer

EU:n ja Europa Nostran vuoden 2018 kulttuuriperintöpalkinto suomalaisille kulttuurikasvatussuunnitelmille ja Kulttuurivoltti-hankkeelle

Euroopan komissio ja Europa Nostra, Euroopan johtava kulttuuriperintöalan verkosto, julkistivat 15.5. vuoden 2018 EU:n kulttuuriperintöpalkinnon / Europa Nostra -palkintojen voittajat. Tämän vuoden...

Läs mer

Mobilitetsstipendier för uppträdanden och residensarbete utomlands fördelade

Kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst har fördelat mobilitetsstipendier på totalt över 156 000 euro.

Läs mer

Kirjastoapurahoja jaettiin 2,6 miljoonaa euroa

Kirjastoapurahasumma kasvoi noin kolmella prosentilla. Apurahan sai 406 kirjailijaa tai kääntäjää.

Läs mer

Nomineringen av kandidater till konstkommissionerna har inletts

Centret för konstfrämjande ber att få förslag på medlemmar till statens och de regionala konstkommissionerna senast den 31 maj. Konstrådet utnämner på hösten medlemmarna för tvåårsperioden som...

Läs mer

Kontakt

Joensuubyrån
Kauppakatu 11
80100  Joensuu
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer