Taustakuva

Tavastland

© Janica Soppela
Senast ändrad: 28.08.2016

Sydöstra Finlands och Tavastlands Regional byrå betjänar Tavastlands konstkommissions stipendiekunder. Dessutom främjar den Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands konstnärers nationella och internationella arbetsförutsättningar.

I Egentliga Tavastland och i Päijänne-Tavastland finns för tillfället tre länskonstnärer: inom danskonst, formgivning och musik.
 

Senast ändrad: 22.12.2014
Fristadsprogram för konstnärer fick #konstenrörochberör-priset

Centret för konstfrämjande (Taike) beviljade #konstenrörochberör-temaårets pris till programmet Artists at Risk. Priset är på 5 000 euro. Taikes direktör Minna Sirnö överräckte priset fredagen den...

Läs mer

Konst rör och berör 100-åriga Finland den 1 december

Centret för konstfrämjande (Taike) för konst in i människors vardag med över 30 evenemang på olika håll i Finland. Konstfrämjandets dag utgör höjdpunkten på temaåret #konstenrörochberör och är en...

Läs mer

Taikes byråer har nya namn – digitaliseringen förnyar arbetssätten

Centrets för konstfrämjande (Taike) byråer på olika håll i landet har fått nya namn enligt den stad där de är belägna. De nuvarande tjänsterna bevaras vid alla byråer.

Läs mer

Bidrag för festivaler och kulturtidskrifter ansöks från Taike – ansökningstiden för regionala sammanslutningar redan på hösten

Höstens ansökningsomgång för bidrag från Taike startar i slutet av september. Föreningar på olika håll i Finland ska ansöka bidrag på hösten, för det blir ingen separat ansökningsomgång på våren....

Läs mer

Konst- och kulturbarometern 2017: Unga konstskapare

Kulturpolitiska forskningscentret (Cupore) och Centret för konstfrämjande (Taike) samlar denna höst in information om de unga konstskaparnas situation, och deras syn på konst och konstnärligt arbete.

Läs mer

Hundra nya konstnärsstipendier för sysselsättning inom tillväxtbranschen

För att fira Finlands 100-årsjubileums föreslår Centret för konstfrämjande (Taike) att antalet konstnärsstipendier ökas med hundra samt att stipendiet förhöjs med 10 procent. Detta ska inkluderas i...

Läs mer

Barnkulturen fick 570 000 euro

Centret för konstfrämjande (Taike) och de regionala konstkommissionerna har beviljat projektstipendier och bidrag för att främja barnkultur uppgående till sammanlagt 570 000 euro.

Läs mer

Framöver stöder Taike festivaler och kulturtidningar – förändringar också i ansökningstiderna

Bidragen för festivaler och kulturtidningar överförs från undervisnings- och kulturministeriet till Centret för konstfrämjande. Samtidigt växer Taikes bidragspott med tre miljoner.

Läs mer

Konstrådet påskyndar utveckling av kreativa branscher

Konstrådet utmanar tre ministerier att vidta konkreta åtgärder för att kreativa branscher kan göra en insats i Finlands ekonomi. Konstrådet anser att de åtgärder som ministerierna presenterar i...

Läs mer

Konstrådet efterlyser snällprat – ansökningar tas emot tills den 15 mars

Centret för konstfrämjande beviljar bidraget till en eller två projekt som främjar snällprat. Beloppet som delas ut är 30 000 euro. Ansökningstiden pågår tills den 15 mars.

Läs mer

Jubileumsårets blogg samlar hundra inlägg om konst och kultur

Vill du veta vilka aktörer och fenomen inom konst- och kulturfältet som är på allas läppar? Följ Centret för konstfrämjandes (Taike) logg i anknytning till jubileumsåret Finland100 på adressen...

Läs mer

Regionala stipendier och bidrag kan ansökas från och med 15.2 – sammanslutningar behöver en Katso-kod

Taikes regionala stipendier och bidrag kan ansökas 15.2 – 15.3.2017. Arbets- och projektstipendierna är avsedda för professionella konstnärer eller arbetsgrupper. Sammanslutningar kan ansöka om...

Läs mer

Fem aktörer erhöll totalt 400 000 euro som spetsprojektbidrag

Bidragen är en del av regeringens spetsprojekt där konst- och kulturservice ska etableras som en del av social- och hälsovården. Konstverksamhet främjar människors välfärd bland annat genom att...

Läs mer

Barn och unga gör gatukonst i hela Finland den 1 december

Den fjärde dagen för konstfrämjande firas med mångformig och flerdimensionell gatukonst. Över tio evenemang runt om i Finland synliggör barn- och ungdomskultur och ger plats åt barns och ungas...

Läs mer

Konstrådet har valt nya medlemmar till konstkommissionerna för tvåårsperioden 2017–18

Totalt 75 sakkunnigmedlemmar inleder sin verksamhet i statens sju konstkommissioner från och med början av nästa år. De 13 regionala konstkommissionerna har sammanlagt 112 medlemmar. Ordförandena i...

Läs mer

Stöden från Centret för konstfrämjande ökade 1,6 miljoner euro

Centret för konstfrämjande (Taike) stödde under 2015 verksamhet inom konst och kultur med stipendier, bidrag och priser uppgående till totalt 34 miljoner euro. Jämfört med året innan var det en...

Läs mer

Understöd för att förankra konst och kultur i social- och hälsovården

Centret för konstfrämjande (Taike) tar i oktober emot ansökningar om understöd för att sprida befintlig god praxis eller för att utveckla och genomföra verksamhetsmetoder.

Läs mer

Konstrådet fastställde konstkommissionernas namn, verksamhetsområden och medlemsantal

Under perioden 2017–18 fattar sju statliga konstkommissioner beslut om statens stipendier, bidrag och pris. Kommissionerna har 9–12 medlemmar. Konstrådet valde förläggare Saara Tiuraniemi till sin...

Läs mer

Centret för konstfrämjandes (Taike) e-post ändras

Från och med den 1 juni är den nya e-postadressen förnamn.efternamn@taike.fi

Läs mer

Förändringar i Centret för konstfrämjandes ansökningstider och stödformer från och med hösten

Från och med nästa höst förändras ansökningstiderna för flera stipendier och bidrag, utlysningskungörelserna förnyas och e-tjänsten är tillgänglig för förutom stipendiesökande också för...

Läs mer

Kontakt

Kouvolabyrån
Kauppamiehenkatu 4
45100  Kouvola
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer