Taustakuva

Mellersta Finland

© Matti Myller
Senast ändrad: 28.08.2016

Mellersta Finlands byrå betjänar Mellersta Finlands konstkommissions stipendiekunder. Dessutom främjar den Mellersta Finlands konstnärers nationella och internationella arbetsförutsättningar.

I Mellersta Finland arbetar en länskonstnär inom bildkonst, en länskonstnär inom litteratur och en länskonstnär inom konst och välfärd.

Senast ändrad: 21.04.2016
Nya medlemmar i Mellersta Finlands och Österbottens konstkommission

Som ny medlem i Mellersta Finlands konstkommission börjar danslärare, koreograf och dansare Miia Elivuo från Jyväskylä och i Österbottens konstkommission bildkonstnär Heikki Mäki-Tuuri från...

Läs mer

Två nya medlemmar till konstkommissionerna

Som ny medlem i statens medie-, serie- och illustrationskonstkommission börjar seriekonstnär och illustratör Kaisa Leka från Borgå. Som ny medlem i Mellersta Finlands konstkommission börjar...

Läs mer

Sari Ilmola specialsakkunnig till Centret för konstfrämjandets Mellersta Finlands regionalbyrå

I Centret för konstfrämjandets Mellersta Finlands regionalbyrå börjar fil.mag., länskonstnär Sari Ilmola från Jyväskylä som specialsakkunnig från och med 1.8.2013.

Läs mer

Utnämningar i Centret för konstfrämjande

Tre specialsakkunniga och tre planerare har utnämnts till Centret för konstfrämjande från och med 1.8.2013.

Läs mer

Contact Information är tillfälligt borta.