Taustakuva

Litteratur

Framförallt alla de världrar ich de resor som människan kan göra endast inom sig själv.

- Katariina

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Köpstöd för bibliotek

Statens litteraturkommission utfärdar köpstödsförteckningen utgående från böcker med liten spridning publicerade det föregående året. Förutom skön- och facklitteratur innefattar förteckningen lättlästa böcker, ljudböcker, böcker med stor text, inspelningar på teckenspråk samt litteratur på samiska.

Förläggare av böcker kan framställa att deras publicerade verk antas till köpstödsförteckningen. Ett fritt formulerat förslag ska tillhandahållas statens litteraturkommission senast den 15.1. Förläggaren bör skicka kommissionen ett exemplar av boken som föreslås så att den kan bekanta sig med verket. Böcker returneras inte.

Litteraturkommissionen utfärdar köpstödslistan åt undervisnings- och kulturministeriet i februari-mars. Litteraturkommissionen tar även hänsyn till verk som överlämnats till kommissionen eller dess medlemmar fastän förläggaren inte skulle göra en framställning av dessa.

Utifrån förteckningen anskaffar biblioteken mångsidig fack- och skönlitteratur av hög kvalitet. För det här syftet delar undervisnings- och kulturministeriet årligen ut köpstöd åt kommunala bibliotek. Ändamålet med stödet är att förbättra tillgängligheten av kvalitetslitteratur som inte har stor spridning. Ministeriet delar ut köpstöd för sammanlagt ca 850 000 euro varje år.

Till förteckningen väljer litteraturkommissionen ut

 • skönlitterära verk med konstnärlig kvalitet
 • litteraturforskning, memoarer och essäverk
 • endast verk vars spridning anses eller förutspås vara liten.

Till köpstödsförteckningen intas

 • inhemsk prosa och lyrik
 • finlandssvensk litteratur
 • samisk litteratur
 • översatt skönlitteratur
 • barn- och ungdomsböcker
 • pjäser, aforismer och biografier
 • essäer och litteraturforskning
 • serier
 • ljudböcker
 • böcker med stor text
 • lättlästa böcker.

Delegationen för informationsspridning utfärdar köpstödsförteckningen för facklitteraturen.

 

 

 

Senast ändrad: 09.05.2018

Kontakt

Litteraturkommissionen
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer