Taustakuva

Litteratur

Framförallt alla de världrar ich de resor som människan kan göra endast inom sig själv.

- Katariina

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Litteraturkommissionen

Statens litteraturkommission delar årligen ut konstnärsstipendier för ca 2 miljoner euro. 90 författare och 16 översättare arbetar som stipendiater. Av dem har 45 ett femårigt och 33 ett treårigt stipendium, de övriga har ettåriga och halvåriga stipendier.

Litteraturkommissionen sammanställer varje år en lista åt undervisnings- och kulturministeriet för att biblioteken skall kunna beställa kvalitetslitteratur med en låg spridning. Listan omfattar ca 400 verk. I den finns representerad inhemsk skönlitteratur, översättningslitteratur, barn- och ungdomsböcker, serier, litteratur på samiska, litteraturvetenskap samt lättläst litteratur och ljudböcker.

Litteraturkommissionen bestämmer årligen vem som skall tilldelas litteraturens statspris och översättarnas statspris. För undervisnings- och kulturministeriet tar kommissionen ställning till ansökningar för konstnärspensioner och författarhus.

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Litteraturkommissionen 2017–18

Ordförande:

Tomi Kontio, författare, Helsingfors

Medlemmar:

Kristiina Drews, översättare, Helsingfors
Anneli Kanto, författare, manusförfattare, Tammerfors
Satu Koho, litteraturforskare, redaktör, Uleåborg
Jussi Ojajärvi, lektor i litteratur, docent, Uleåborg
Jusa Peltoniemi, dramaturg, författare, Fiskars
Alexandra Salmela, författare, Tamerfors
Peter Sandström, författare, journalist, Åbo
Mikaela Strömberg-Schalin, författare, Borgå
Esko-Pekka Tiitinen, författare, Joensuu
Siskotuulikki Toijonen, redaktör, Tammerfors

Föredragande

Ansa Aarnio, specialsakkunnig

Rådgivning

Silja Kulmala, planerare

 

 

 

Senast ändrad: 04.10.2018

Kontakt

Litteraturkommissionen
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer