Taustakuva

Bildkonst

Med hjälp av bildkonstens upplevelser känner jag, att jag kan gestalta världen mångsidigare.

- Eeva

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 02.09.2016

Bildkonst

I vårt land arbetar drygt 3 000 bildkonstnärer. Vår uppgift är att stöda bildkonstnärernas arbete och garantera att deras verk kommer fram.

Bildkonstkommissionen understöder bland annat konstnärsgruppers eller -organisationers gallerier och andra utställningsutrymmen. I de varierande utställningarna erbjuds publiken en aktuell och intressant bildkonst.

Gallerierna har fritt inträde och besökaren förutsätts inte göra ett köp. I gallerierna finns ofta möjligheten att få hyra eller köpa ett verk som väcker genklang. De privata gallerierna får inte direkt understöd av staten.

Undervisnings- och kulturministeriet står för majoriteten av bildkonstens statsanslag. Bland annat de flesta konstmuseerna tilldelas en av ministeriet lagstadgad statsandel.

Senast ändrad: 25.01.2012
Visningsstipendier utdelades för nästan en miljon euro

Bildkonstens visningsstipendienämnd har delat ut visningsstipendier för 960 000 euro.

Läs mer

Flest musiker, tonsättare och bildkonstnärer bland konstnärspensionsmottagarna

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut 61 extra konstnärspensioner.

Läs mer

Drygt en halv miljon euro till bildkonst

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut bildkonstens projektstipendier och specialbidrag för totalt 565 800 euro. Antalet sökande var sammantaget 616, varav 161 sökande fick positivt besked.

Läs mer

Taikes åtta miljoner svarar inte på fältets nödrop

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut verksamhetsbidrag för 7,9 miljoner euro. Stöd beviljas till åtta konstarter: filmkonst, litteratur, bildkonst, musik, scen-, cirkus-, dans- och...

Läs mer

Pauliina Turakka Purhonen fick statspriset i bildkonst

Priset som beviljas av statens visuella konstkomission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Extra konstnärspension åt 59 konstnärer

Centret för konstfrämjande har beviljat 59 personliga extra konstnärspensioner som antingen full- eller delpension från och med den 1.1.2016.

Läs mer

Elva konstprojekt fick procentbidrag

Centret för konstfrämjande har delat ut statsbidrag till byggnadsprojekt som följer den så kallade procentprincipen. Stöd för konstanskaffningar mottogs av 11 byggherrar runtom i landet.

Läs mer

FotoFloat – en havsutfärd för foto- och bildkonstnärer

FotoFloat, som arrangeras lö 17.9. – sö 18.9.2016, är en inspirerande seglats över Kvarken från Vasa till Umeå.

Läs mer

Bildkonstens visningsstipendier till 120 konstnärer

Bildkonstens visningsstipendiernämnd har delat ut visningsstipendierna för 2016 till konstnärer inom visuella områden. Stipendiet på 8000 euro är avsett för fem månaders arbete och erhölls av 120...

Läs mer

Över en miljon euro för att främja bildkonst

Centret för konstfrämjande (Taike) beviljade närmare 600 000 euro som stöd till utställningsverksamhet, verksamheten av bildkonstskolor samt olika projekt som främjar bildkonst. Lite över en halv...

Läs mer

Kontakt

Kommissionen för visuell konst
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer