Taustakuva

Mediekonst

Den kommer emot utan att man behöver söka efter den.

- Irmeli

© Antti Luostarinen / Hahmo. Konstverk: Noora Aaltonen och Elina Tenho.
Senast ändrad: 01.09.2016
Konstrådet har valt nya medlemmar till konstkommissionerna för tvåårsperioden 2019–20

Totalt 74 sakkunnigmedlemmar inleder sin verksamhet i statens sju konstkommissioner från och med början av nästa år. Det finns 13 regionala konstkommissioner och de har sammanlagt 107 medlemmar.

Läs mer

Enkät om konstnärers mobilitet

Barometern utreder formerna för och behoven av konstens och konstutövarnas moblitet.

Läs mer

Taikes stipendier och bidrag kan sökas från 1 oktober

Det har skett vissa förändringar i höstens ansökningsomgång. Taike fördelar för första gången treåriga verksamhetsbidrag för utövande konst. Ansökningstiden för bidrag inom barnkultur har flyttats...

Läs mer

Taike fördelade 304 konstnärsstipendier – en sjättedel gick till unga

Konstkommissionerna har beviljat 304 konstnärsstipendier. Flest stipendier fördelades till professionella konstnärer inom bildkonst, litteratur, musik och scenkonst.

Läs mer

Konstrådet stöder ett tvärkonstnärligt snällprat-projekt

Konstrådet har beviljat ett understöd på 30 000 euro till föreningen Rasmus ry som främjar snällprat i sociala medier och det offentliga rummet.

Läs mer

Taike stöder konstprojekt i den byggda miljön med 285 000 euro

Centret för konstfrämjande har fördelat 285 000 euro i bidrag till projekt som följer enprocentsprincipen för konst. Bidragen stöder 11 konstprojekt.

Läs mer

Taike SuomiAreenalla: Mihin Suomi tarvitsee taidetta?

Mikä on taiteen paikka yhteiskunnassa, kysytään 20. heinäkuuta Porissa. Vastaamassa ovat presidentti Tarja Halonen, kirjailija-ohjaaja Juha Hurme, muusikko-näyttelijä Olavi Uusivirta sekä Taiken...

Läs mer

Nylands konstkommission fördelade stipendier till 130 konstnärer och arbetsgrupper

Nylands konstkommission fördelade totalt 646 000 euro i stipendier. Merparten av beloppet beviljades konstnärer för arbete eller som projektstipendier. Barnkulturen fick bidrag på totalt 132 000 euro.

Läs mer

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta jakoi taiteeseen 210 000 euroa

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta on jakanut työskentely-, kohde- ja lastenkulttuurin apurahoja. Työskentelyapurahan sai 12 taiteilijaa. Kohdeapurahoja jaettiin 77 800 euroa ja...

Läs mer

15 halvåriga arbetsstipendier fördelades i Egentliga Finland

Egentliga Finlands konstkommission har fördelat arbets- och projektstipendier uppgående till totalt 329 000 euro. Kommissionen lade fokus på långa arbetsstipendier och beviljade 15 halvåriga...

Läs mer

Kontakt

Kommissionen för audiovisuell konst
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer