Taustakuva

Mediekonst

Den kommer emot utan att man behöver söka efter den.

- Irmeli

© Antti Luostarinen / Hahmo. Konstverk: Noora Aaltonen och Elina Tenho.
Senast ändrad: 01.09.2016

Mediekonst

På ett par årtionden har mediekonsten blivit allt vanligare i Finland. Samtidigt har den utvidgats från videokonsten till andra elektroniska medel. Grenens centrala organisationer Muu Ry och AV-arkki grundades redan i slutet av 1980-talet.

En till mediekonst kategoriserbar konstnärlig verksamhet förekommer inom såväl de utövande konsterna som de visuella konsterna. Mediekonstnärer skapar musikvideon och videoprojiceringar för teater- och dansföreställningar. Videokonsten och den experimentella filmen har utvecklats jämsides.

Numera arbetar uppskattningsvis 350 personer på mediekonstens fält. Av dem är ca en fjärdedel ägare eller delägare av ett produktionsföretag. De säljer inte sina verk. Däremot säljer de åt andra rätten att få visa sina arbeten och ger samtidigt en kopia exempelvis åt ett museum.

Kommissionen för audiovisuell konst understöder mediekonstnärers arbete och den offentliga visningen av deras verk. Med hjälp av offentliga anslag understöds bland annat mediekonstfestivaler och andra evenemang.

Den audiovisuella kulturens central AVEK och Den visuella konstens central VISEK delar årligen ut ca 350 000 euro åt mediekonstnärer. Med en ersättningssumma ersätter man konstnärerna de summor de blir utan då konsumenterna kostnadsfritt kan kopiera deras verk för eget bruk.

Senast ändrad: 02.03.2017
37 mediekonstnärer fick stipendium

Centret för konstfrämjande (Taike) och kommissionen för audiovisuell konst har fördelat stipendier och bidrag för mediekonst uppgående till totalt 129 000 euro. Projektstipendium beviljades åt 37...

Läs mer

Taike fördelade 8,3 miljoner euro i verksamhetsbidrag till olika konstarter

Centret för konstfrämjande (Taike) har beviljat verksamhetsbidrag på totalt 8,3 miljoner euro. Bidragen fördelades på 153 bidragsmottagare inom tio olika konstarter. För första gången beslöt Taike...

Läs mer

Minna Tarkka fick statspriset i mediekonst

Kommissionen för audiovisuell konst tilldelade året 2017 statspris i mediekonst till Minna Tarkka. Priset delades ut av kulturminister Sampo Terho. Priset på 14 000 euro betalas ur Veikkaus...

Läs mer

Visningsstipendier utdelades för nästan en miljon euro

Bildkonstens visningsstipendienämnd har delat ut visningsstipendier för 960 000 euro.

Läs mer

Flest musiker, tonsättare och bildkonstnärer bland konstnärspensionsmottagarna

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut 61 extra konstnärspensioner.

Läs mer

Mediekonstens stipendier åt konstutövare och sammanslutningar

Centret för konstfrämjande och statens audiovisuella konstkommission delade ut stipendier och bidrag åt mediekonstnärer och sammanslutningar inom området.

Läs mer

Statspriset i mediekonst gick till bildkonstnären Terike Haapoja och författaren Laura Gustafsson

Priset som beviljas av statens audiovisuella konstkommission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen i Helsingfors. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Mediekonstens konstnärsstipendium åt åtta konstnärer

Statens audiovisuella konstkommission mottog 120 ansökningar från mediekonstens område och stipendiet erhölls av åtta konstnärer.

Läs mer

Utövare och sammanslutningar inom mediekonst fick stöd för 122 00 euro

Centret för konstfrämjande och statens audiovisuella konstkommission delade ut stipendier och bidrag åt mediekonstnärer och sammanslutningar för projekt som främjar mediekonst under 2016.

Läs mer

Shinji Kanki fick statspriset för mediekonst

Priset som beviljas av statens audiovisuella konstkommission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på onsdagen i Helsingfors. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Kontakt

Kommissionen för audiovisuell konst
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer