Taustakuva

Multikonst

Konst befriar tankarna.

- Ulla

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst 2017–18

Ordförande

Marja Helander, foto- och bildkonstnär, Helsingfors

Vice ordförande

Vesa Tapio Valo, dramaturg, regissör, Helsingfors

Medlemmar

Dag Andersson, verksamhetsledare, Kimito
Kimmo Hakola, tonsättare, Helsingfors
Minna Henriksson, konstnär, Helsingfors
Petteri Ikonen, bildkonstnär, utbildningschef design, Kotka/Vanda
Tomi Kontio, författare, Helsingfors
Liisa Penttilä, ledare i teaterpedagogik, Rovaniemi
Tarja Tuupanen, smyckeskonstnär, Villmanstrand
Vesa Tapio Valo, dramaturg, regissör, Helsingfors

Panelen för kulturell mångfald 2018

Aleksander Anria (teaterregissör, skådespelare) Riihimäki
Andrea Botero (forskare, tjänstedesigner) Helsingfors
Arnold Chiwalala (artist, educator) Esbo
Nura Farah (författare) Helsingfors
Sari Pikkarainen (danslärare) Helsingfors
Tahir Aliyev (tv- och filmproducent)

Panelen fungerar som sakkunnig när Taike beviljar bidrag och stipendier för främjande av kulturell mångfald och för antirasistisk verksamhet.

Föredragande, multikonst, mobilitet, konstnärsresidens, festivaler

Kirsi Väkiparta, specialsakkunnig

Föredragande, kulturell mångfald

Lea Halttunen, specialsakkunnig

Rådgivning, multikonst

Raija Backman, planerare

Rådgivning, mobilitet, konstnärsresidens

Tuija Hirvinen, planerare

Rådgivning, festivaler

Tuija Kivilinna, planerare

Rådgivning, kulturell mångfald

Silja Tuhkunen, planerare
 

Senast ändrad: 04.10.2018

Kontakt

Kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer