Taustakuva

Multikonst

Konst befriar tankarna.

- Ulla

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst 2017–18

Ordförande

Marja Helander, foto- och bildkonstnär, Helsingfors

Vice ordförande

Vesa Tapio Valo, dramaturg, regissör, Helsingfors

Medlemmar

Dag Andersson, verksamhetsledare, Kimito
Kimmo Hakola, tonsättare, Helsingfors
Minna Henriksson, konstnär, Helsingfors
Petteri Ikonen, bildkonstnär, utbildningschef design, Kotka/Vanda
Tomi Kontio, författare, Helsingfors
Liisa Penttilä, ledare i teaterpedagogik, Rovaniemi
Tarja Tuupanen, smyckeskonstnär, Villmanstrand
Vesa Tapio Valo, dramaturg, regissör, Helsingfors

Panelen för kulturell mångfald 2018

Aleksander Anria (teaterregissör, skådespelare) Riihimäki
Andrea Botero (forskare, tjänstedesigner) Helsingfors
Arnold Chiwalala (artist, educator) Esbo
Nura Farah (författare) Helsingfors
Sari Pikkarainen (danslärare) Helsingfors
Tahir Aliyev (tv- och filmproducent)

Panelen fungerar som sakkunnig när Taike beviljar bidrag och stipendier för främjande av kulturell mångfald och för antirasistisk verksamhet.

Föredragande, multikonst, mobilitet, konstnärsresidens, festivaler

Kirsi Väkiparta, specialsakkunnig
tfn 0295 330 724
kirsi.vakiparta@taike.fi

Föredragande, kulturell mångfald

Lea Halttunen, specialsakkunnig
tfn 0295 330 713
lea.halttunen@taike.fi

Rådgivning, multikonst

Raija Backman, planerare
tfn 0295 330 812
raija.backman@taike.fi

Rådgivning, mobilitet, konstnärsresidens

Tuija Hirvinen, planerare
tfn 0295 330 841
tuija.hirvinen@taike.fi

Rådgivning, festivaler

Tuija Kivilinna, planerare
tfn 0295 330 914
tuija.kivilinna@taike.fi

Rådgivning, kulturell mångfald

Silja Tuhkunen, planerare
tfn 0295 330 821
silja.tuhkunen@taike.fi 

Senast ändrad: 02.05.2018

Kontakt

Kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer