Taustakuva

Multikonst

Konst befriar tankarna.

- Ulla

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst 2017–18

Ordförande

Marja Helander, foto- och bildkonstnär, Helsingfors

Vice ordförande

Vesa Tapio Valo, dramaturg, regissör, Helsingfors

Medlemmar

Dag Andersson, verksamhetsledare, Kimito
Kimmo Hakola, tonsättare, Helsingfors
Minna Henriksson, konstnär, Helsingfors
Petteri Ikonen, bildkonstnär, utbildningschef design, Kotka/Vanda
Tomi Kontio, författare, Helsingfors
Liisa Penttilä, ledare i teaterpedagogik, Rovaniemi
Tarja Tuupanen, smyckeskonstnär, Villmanstrand
Vesa Tapio Valo, dramaturg, regissör, Helsingfors

Föredragande

Kirsi Väkiparta, specialsakkunnig
tfn 0295 330 724
kirsi.vakiparta@taike.fi

Föredragande, mångkultur

Lea Halttunen, specialsakkunnig
tfn 0295 330 713
lea.halttunen@taike.fi

Rådgivning, multikonst

Tuire Tapanainen, avdelningssekreterare
tfn 0295 330 727
tuire.tapanainen@taike.fi

Rådgivning, mobilitet

Tuija Hirvinen, planerare
tfn 0295 330 841
tuija.hirvinen@taike.fi

Rådgivning, mångkultur

Silja Tuhkunen, planerare
tfn 0295 330 821
silja.tuhkunen@taike.fi 

Senast ändrad: 24.03.2017

Kontakt

Kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer