Taustakuva

Multikonst

Konst befriar tankarna.

- Ulla

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Multikonst

I gränsområdet mellan olika konstarter och utanför traditionella arenor förnyas konsten hela tiden. Multi- och tvärkonstnärlig verksamhet samt nya konstarter omfattas av Centret för konstfrämjandes bidrag.

Hos Taike syftar ”multikonst” på verksamhet som kombinerar olika konstarter på ett nytt, annorlunda sätt. Multikonst är därför ofta experimentell konst som söker nya uttryckssätt och lever i gränsområdena till etablerade konstformer.

Taike och Kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst delar ut stipendier, bidrag och det årliga statspriset till konstnärer inom multikonst. Kommissionen beslutar också om stipendier för främjande av kulturell mångfald efter att ha hört experter.

Senast ändrad: 17.01.2018
Multikonst fick bidrag och stipendier på totalt 120 000 euro

Centret för konstfrämjande och kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst har fördelat stipendier och bidrag för multikonst uppgående till totalt 120 000 euro.

Läs mer

Statspriset i multidisciplinär konst gick till Föreningen för biokonst i Finland

Kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst har beviljat statspriset i multidisciplinär konst till Föreningen för biokonst i Finland. Priset delades ut av kulturminister Sampo Terho. Priset...

Läs mer

Multikonst fick 105 000 euro

Centret för konstfrämjande och kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst har fördelat stipendier och bidrag för multikonst uppgående till totalt 105 000 euro. Taike stöder...

Läs mer

765 000 euro till främjande av mångkultur och antirasistisk verksamhet

Centrets för konstfrämjande (Taike) kommission för mångfald och mobilitet inom konst stödjer mångkultur och antirasistisk verksamhet. De beviljade stipendierna och bidragen uppgår till totalt 765...

Läs mer

Flest musiker, tonsättare och bildkonstnärer bland konstnärspensionsmottagarna

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut 61 extra konstnärspensioner.

Läs mer

Statspriset i multidisciplinär konst gick till Kimmo Pohjonen

Priset som beviljas av statens kommissionen för gränsöverskridande konst, mångfald och internationell verksamhet delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen. Priset på 13...

Läs mer

Extra konstnärspension åt 59 konstnärer

Centret för konstfrämjande har beviljat 59 personliga extra konstnärspensioner som antingen full- eller delpension från och med den 1.1.2016.

Läs mer

Möten, växelverkan och samarbete – samfundskonst tjusar på västkusten

Den första triennalen för samfundskonst i Finland ordnas 2016. Den ger en bred inblick i en konstform där utgångspunkten är möten, växelverkan och samarbete mellan människor. Temat MOT+TAGNING...

Läs mer

Medlemsbyten i konstkommissionerna

Som ny medlem i statens musikkommission börjar verksamhetsledare Marketa Rehor och som nya medlemmar för kommissionen för gränsöverskridande konst, mångfald och internationell verksamhet forskare...

Läs mer

Association WHS r.f. erhöll statspriset i multidisciplinär konst 2015

Priset som tilldelats av statens kommission för gränsöverskridande konst, mångfald och internationell verksamhet delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på torsdag i...

Läs mer

Kontakt

Kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer