Taustakuva

Formgivning

Form är nära.

- Juha

© Antti Luostarinen / Hahmo. Fotograferingsplats: Designmuseet.
Senast ändrad: 27.08.2016

Arkitektur- och formgivningskommissionen

Kommissionen är expertorgan inom arkitektur och formgivning.

För tillfället arbetar 32 formgivare som stipendiater. Av dem har 15 ett femårigt och 9 ett treårigt stipendium. De övriga har ett- eller halvårsstipendium. Från och med början av år 2012 inleder två formgivare en tioårig stipendieperiod.

Kommissionen delar årligen ut stipendier för formgivningsprojekt för ca 280 000 euro.

Kommissionen ger expertutlåtanden t.ex om extra konstnärspensioner och specialbidrag till sammanslutningar.

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Arkitektur- och formgivningskommissionen 2017–18

Ordförande:

Tarja Tuupanen, smyckeskonstnär, Villmanstrand

Medlemmar:

Pentti Kareoja, arkitekt, professor, Helsingfors
Niina Kilpelä, arkitekt, Helsingfors
Juuso Koponen, informationsdesigner, Helsingfors
Kimmo Lintula, arkitekt, professor (adjungerad), Helsingfors
Eero Lintusaari, konsthantverkare, smyckeskonstnär, Tusby
Päivi Meuronen, inredningsarkitekt SIO, Helsingfors
Saara Repo, arkitekt, Kuopio
Mariana Salgado, äldre forskare, Helsingfors
Vesa Varrela, designer, glaskonstnär, Tammerfors

Föredragande

Lea Halttunen, specialsakkunnig

Rådgivning

Karoliina Kauhanen, planerare

 

 

Senast ändrad: 04.10.2018

Kontakt

Arkitektur- och formgivningskommissionen
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer