Taustakuva

Musik

Jag lyssnar gärna på snabb musik,
den gör mig glad.
Inget sorgset eller långsamt.

- Senja

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 01.09.2016

Musik

Den finska musikkulturen och tonkonsten har gamla anor. Det finska musiklivet är uppskattat såväl nationellt som internationellt. Konstmusiken omfattar olika musikgenren och möjliggör en mångsidig musikkultur i Finland.

Undervisnings- och kulturministeriet delar ut statsandelar till orkestrar enligt årsverken. Orkesternätverket omfattar hela landet och når upp till en miljon lyssnare. Även Finlands Nationalopera finansieras av ministeriet.

Statens musikkommission tilldelar behovsprövade understöd till det så kallade fria fältet. Musikkommissionen tilldelar även direkt konstnärsstöd såsom konstnärsstipendier.  

Senast ändrad: 01.09.2016
Scenkonsten får en miljon euro i tilläggsfinansiering

Centret för konstfrämjande Taike får ett engångsbidrag på en miljon euro att fördelas 2019 som tilläggsfinansiering till aktörer inom scenkonst. Från och med 2020 förstärks fältets...

Läs mer

Musik främjas med 1 175 000 euro

Centret för konstfrämjande stöder flerformiga musikprojekt på olika håll i Finland. De utdelade bidragen uppgår till totalt 695 000 euro. Musikkommissionen fördelade projektstipendier på sammanlagt...

Läs mer

Taike fördelade 8,3 miljoner euro i verksamhetsbidrag till olika konstarter

Centret för konstfrämjande (Taike) har beviljat verksamhetsbidrag på totalt 8,3 miljoner euro. Bidragen fördelades på 153 bidragsmottagare inom tio olika konstarter. För första gången beslöt Taike...

Läs mer

Statspriset i musik till saksofonisten Eero Koivistoinen

Statens musikkommission har beviljat statspriset i musik till saksofonisten och kompositören Eero Koivistoinen. Priset delades ut av kulturminister Sampo Terho. Priset på 14 000 euro betalas ur...

Läs mer

Flest musiker, tonsättare och bildkonstnärer bland konstnärspensionsmottagarna

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut 61 extra konstnärspensioner.

Läs mer

Musik främjas med 1 223 000 euro

Centret för konstfrämjande stöder mångsidiga konstprojekt och evenemang runtom i Finland. Stöd beviljades sammantaget 693 000 euro. Musikkommissionen delade ut projektstipendier för 530 000 euro....

Läs mer

Taikes åtta miljoner svarar inte på fältets nödrop

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut verksamhetsbidrag för 7,9 miljoner euro. Stöd beviljas till åtta konstarter: filmkonst, litteratur, bildkonst, musik, scen-, cirkus-, dans- och...

Läs mer

Statspriset för musik går till kompositören Kalevi Aho

Priset som beviljas av statens musikkommission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på torsdag i Helsingfors. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Aulikki Oksanen får Nylands konstpris

Nylands konstkommission har tilldelat Aulikki Oksanen konstpriset 2016 som erkänsla för hennes framstående arbete som författare och poet. Priset är på 5 000 euro och det betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Magnus Lindberg och Elina Mustonen fick femåriga konstnärsstipendier

Statens musikkommission har delat ut konstnärsstipendierna som inleds i början av 2017. Stipendiet beviljades till 44 konstnärer från 334 sökande.

Läs mer

Contact Information är tillfälligt borta.