Taustakuva

Scenkonst

Mitt i allt det elektroniska är en levande teater alltid en stor upplevelse.

- Ria

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Scenkonst

Scenkonstkommissionen och Centret för konstfrämjande stöder enskilda teaterskapare och bidrar för sin del till arbetsförutsättningarna för professionella grupper på det fria teaterfältet. En annan central del av arbetet är att säkerställa scenkonstens tillgänglighet och mångsidighet.

Centret för konstfrämjande stöder bland annat verksamheten vid teatrar som inte omfattas av lagen om statsandelar. Årligen får cirka 44 professionella teatrar ett verksamhetsbidrag av Taike efter prövning.

Majoriteten av scenkonstens statsunderstöd delas ut av undervisnings- och kulturministeriet i form av bland annat statsandelar. Statsandelslagstiftningen omfattar för närvarande 46 talteatrar.

Senast ändrad: 24.01.2018
Scenkonsten främjas med 392 000 euro

Scenkonstkommissionen fördelade projektstipendier åt scenkonstnärer uppgående till totalt 310 000 euro. Centret för konstfrämjande (Taike) stöder teaterföreställningar och andra projekt med 82 000...

Läs mer

Taike fördelade 8,3 miljoner euro i verksamhetsbidrag till olika konstarter

Centret för konstfrämjande (Taike) har beviljat verksamhetsbidrag på totalt 8,3 miljoner euro. Bidragen fördelades på 153 bidragsmottagare inom tio olika konstarter. För första gången beslöt Taike...

Läs mer

Statspriset för scen- och utövande konst gick till konstkollektivet Wauhaus

Statens scenkonstkomission har beviljat statspriset i scen- och utövande konst till konstkollektivet Wauhaus. Priset delades ut av kulturminister Sampo Terho. Priset på 14 000 euro betalas ur...

Läs mer

Flest musiker, tonsättare och bildkonstnärer bland konstnärspensionsmottagarna

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut 61 extra konstnärspensioner.

Läs mer

Teaterkonst främjas med 391 000 euro

Centret för konstfrämjande (Taike) stöder teaterföreställningar, teaterfestivaler och andra projekt med 77 000 euro. Scenkonstkommissionen delade ut projektstipendier åt scenkonstnärer för 314 000...

Läs mer

Taikes åtta miljoner svarar inte på fältets nödrop

Centret för konstfrämjande (Taike) har delat ut verksamhetsbidrag för 7,9 miljoner euro. Stöd beviljas till åtta konstarter: filmkonst, litteratur, bildkonst, musik, scen-, cirkus-, dans- och...

Läs mer

Statspriset för scenkonst går till föreningen för dockteaterkonstnärer Aura of Puppets rf

Priset som beviljas av statens scenskonstkomission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på onsdagen i Helsingfors. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Läs mer

Konstnärsstipendier till 36 konstnärer inom scenkonst

Statens scenkonstkommission fick 245 ansökningar från scenkonstens område och stipendiet gick till 36 professionella inom teaterområdet.

Läs mer

Extra konstnärspension åt 59 konstnärer

Centret för konstfrämjande har beviljat 59 personliga extra konstnärspensioner som antingen full- eller delpension från och med den 1.1.2016.

Läs mer

Scenkonsten stöds med 3,3 miljoner euro

Centret för konstfrämjande delade ut 2,9 miljoner euro för verksamheten av professionella teatrar. Sammantaget 391 000 euro beviljades för enskilda produktioner och projekt samt för dramatik....

Läs mer

Kontakt

Scenkonstkommissionen
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer