Taustakuva

Scenkonst

Mitt i allt det elektroniska är en levande teater alltid en stor upplevelse.

- Ria

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Scenkonstkommissionen

Scenkonstkommissionen stöder och belönar professionella inom scenkonst med konstnärsstipendier, projektstipendier och statspriser.

Årligen arbetar cirka 53 scenkonstnärer med ett konstnärsstipendium. Därtill delar kommissionen ut projektstipendier för enskilda projekt uppgående till drygt 300 000 euro per år. Projektstipendierna beviljas till stöd för bland annat teaterproduktioner och dramatik.

Kommissionen evaluerar också bidragsansökningarna från sammanslutningar inom teatersektorn, som Taikes direktör fattar beslut om. Sammanslutningar beviljas special- och verksamhetsbidrag på inemot 3 miljoner euro årligen, av vilket största delen utgör verksamhetsbidrag till fria teatergrupper.

Kommissionen ger även expertutlåtanden om bland annat ansökningar om konstnärspension.

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Scenkonstkommissionen 2017–18

Ordförande:

Kirsi Monni, professor, Helsingfors

Medlemmar:

Mikael Aaltonen, producent, Helsingfors
Jukka Juntti, lärare, cirkuskonstnär, Träskända
Saara Juvonen, kulturproducent, Helsingfors
Aino Kivi, teaterregissör, Joensuu
Antti Mattila, scenograf, Helsingfors
Lotta Nevalainen, chef för internationella ärenden, Helsingfors
Reetta Ristimäki, musikteaterkonstnär, Helsingfors
Ville Sandqvist, aktör, regissör, Helsinki
Lotta Skaffari, ombudsman, Tammerfors
Johanna Tuukkanen, konstnärlig chef, performanskonstnär, Kuopio
Vesa Tapio Valo, dramaturg, regissör, Helsingfors

Föredragande

Mari Karikoski, specialsakkunnig (scenkonst, performans och experimentell scenkonst, danskonst, cirkuskonst)

Rådgivning

Anni Tappola, planerare

 

 

 

Senast ändrad: 04.10.2018
Contact Information är tillfälligt borta.