Taustakuva

Scenkonst

Mitt i allt det elektroniska är en levande teater alltid en stor upplevelse.

- Ria

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 27.08.2016

Scenkonstkommissionen

Scenkonstkommissionen delar årligen ut konstnärsstipendier för ca 890 000 euro. I år arbetar 53 scenkonstnärer med ett konstnärsstipendium. Av dem har 12 ett femårigt och 3 ett treårigt stipendium, de övriga har ett stipendium för ett år eller ett halvt år.

Scenkonstkommissionen delar årligen ut stipendier och bidrag för ca 3,3 miljoner euro. Majoriteten av summan, något under 2,9 miljoner euro, ges som verksamhetsunderstöd åt fria grupper. För främjandet av framföranden av inhemsk pjäslitteratur delar man årligen ut uruppförandestöd för ca 200 000 euro.

Kommissionen bestämmer dessutom vem som skall tilldelas statens scenkonstpris. På uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet tar kommissionen även ställning till konstnärspensionsansökningar och teaterfältets festivalansökningar.

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Scenkonstkommissionen 2017–18

Ordförande:

Kirsi Monni, professor, Helsingfors

Medlemmar:

Mikael Aaltonen, producent, Helsingfors
Kimmo Hietanen, cirkuskonstnär, Helsingfors
Saara Juvonen, kulturproducent, Helsingfors
Aino Kivi, teaterregissör, Joensuu
Taina Kopra, cirkusdirektör, regissör, Tammerfors (1.1.2017-31.5.2017)
Antti Mattila, scenograf, Helsingfors
Lotta Nevalainen, chef för internationella ärenden, Helsingfors (från 16.8.2017)
Reetta Ristimäki, musikteaterkonstnär, Helsingfors
Ville Sandqvist, aktör, regissör, Helsinki (från 16.8.2017)
Lotta Skaffari, ombudsman, Tammerfors
Joachim Thibblin, teaterchef, Patis (1.1.2017-30.4.2017)
Johanna Tuukkanen, konstnärlig chef, performanskonstnär, Kuopio
Vesa Tapio Valo, dramaturg, regissör, Helsingfors

Föredragande

Mari Karikoski, specialsakkunnig (scenkonst, performans och experimentell scenkonst)

Nea Leo, specialsakkunnig (danskonst, cirkuskonst)

Rådgivning

Anni Tappola, planerare

 

 

 

Senast ändrad: 12.10.2017

Kontakt

Scenkonstkommissionen
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer