Taustakuva

Performans- och experimentell scenkonst

Performans är ett annorlunda sätt att framställa världen.

- Lauri

© Hanna Raijas / Framepage
Senast ändrad: 01.09.2016

Performans och experimentell scenkonst

Performanskonsten har sitt ursprung i actionmålning, happening, videokonst och konceptuell konst. Numera förenar konstnärer olika konstarter som poesi, prosa, musik, dans och teater. Längden på ett performansverk varierar från ett par minuter till dagar.

Den experimentella scenkonsten har rötter i förutom performans, också i samtida teater och live art. Publikkontakten utgör kärnan i experimentell scenkonst. Föreställningarna präglas av konceptualitet och upplevelse.

Performans och experimentell scenkonst är plats- och tidsbundna, vilket gör dem till flyktig konst. En del performanser dokumenteras och inspelas. Ibland framförs verk också på nytt. Emellanåt gör konstnären publiken till en del av föreställningen, vilket betonar det kollektiva.

Centret för konstfrämjande och scenkonstkommissionen stöder performans och experimentell scenkonst genom att bevilja stipendier och bidrag till enskilda aktörer, arbetsgrupper och sammanslutningar.

Senast ändrad: 09.01.2018

Kontakt

Scenkonstkommissionen
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer