Taustakuva

Performans- och experimentell scenkonst

Performans är ett annorlunda sätt att framställa världen.

- Lauri

© Hanna Raijas / Framepage
Senast ändrad: 01.09.2016

Scenkonstkommissionen

Statens scenkonstkommission fattar beslut om stipendier och pris åt scenkonst, performans och experimentell scenkonst, danskonst och cirkuskonst samt ger sakkunnigutlåtanden.

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Scenkonstkommissionen 2017–18

Ordförande:

Kirsi Monni, professor, Helsingfors

Medlemmar:

Mikael Aaltonen, producent, Helsingfors
Jukka Juntti, lärare, cirkuskonstnär, Träskända
Saara Juvonen, kulturproducent, Helsingfors
Aino Kivi, teaterregissör, Joensuu
Antti Mattila, scenograf, Helsingfors
Lotta Nevalainen, chef för internationella ärenden, Helsingfors
Reetta Ristimäki, musikteaterkonstnär, Helsingfors
Ville Sandqvist, aktör, regissör, Helsinki
Lotta Skaffari, ombudsman, Tammerfors
Johanna Tuukkanen, konstnärlig chef, performanskonstnär, Kuopio
Vesa Tapio Valo, dramaturg, regissör, Helsingfors

Föredragande

Mari Karikoski, specialsakkunnig (scenkonst, performans och experimentell scenkonst)

Nea Leo, specialsakkunnig (danskonst, cirkuskonst)

Rådgivning

Anni Tappola, planerare

 

 

 

Senast ändrad: 04.06.2018
Contact Information är tillfälligt borta.