Taustakuva

Österbotten

© Johanna Hagman
Senast ändrad: 28.08.2016

Konstkommission 

Österbottens konstkommission är ett av Centret för konstfrämjandets regionala expertorgan. Dess verksamhetsområden är Österbottens, Södra Österbottens och Mellersta Österbottens landskapsområden.

Kommissionen beslutar utifrån kollegial bedömning om stipendier och priser till konstnärer, konstnärsgrupper och sammanslutningar inom sin region. I egenskap av expertorgan tar den dessutom del i Centret för konstfrämjandets strategiarbete och ger sakkunnigutlåtanden.

Konstrådet utser kommissionens medlemmar för tvåårsperioder.

Österbottens konstkommission 2017–18

Ordförande:

Hannah Kaihovirta, bildkonstnär, forskare, Vasa

Medlemmar:

Liisu Aurasmaa, skådespelare, Seinäjoki
Mervi Heikkilä, författare, Ylistaro
Teemu Hirvilammi, arkitekt, Seinäjoki
Niina Kiprianoff, orkestermusiker, pedagog, Nurmo
Jyrki Portin, fotokonstnär, Karleby
Riku Riippa, skulptör, Kelviå
Dennis Rundt, författare, chefredaktör emeritus, Kristinestad
Annika Sillander, verksamhetsledare, Malax

Föredragande

Ulla Lassila, specialsakkunig

Rådgivare

Raija Backman, planerare

 

Senast ändrad: 08.11.2017
Contact Information är tillfälligt borta.