Taustakuva

Danskonst

Dansen gör det möjligt att uppleva olika resor, utrymmen och känslor.

- Ida

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 01.09.2016

Scenkonstkommissionen

Statens scenkonstkommission fattar beslut om stipendier och pris åt scenkonst, performans och experimentell scenkonst, danskonst och cirkuskonst samt ger sakkunnigutlåtanden.

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod. När ansökningarna genomgår kollegial bedömning kan även expertisen hos de övriga statliga eller regionala konstkommissionernas medlemmar eller utomstående experter utnyttjas.

Scenkonstkommissionen 2017–18

Ordförande:

Kirsi Monni, professor, Helsingfors

Medlemmar:

Mikael Aaltonen, producent, Helsingfors
Jukka Juntti, lärare, cirkuskonstnär, Träskända
Saara Juvonen, kulturproducent, Helsingfors
Aino Kivi, teaterregissör, Joensuu
Antti Mattila, scenograf, Helsingfors
Lotta Nevalainen, chef för internationella ärenden, Helsingfors
Reetta Ristimäki, musikteaterkonstnär, Helsingfors
Ville Sandqvist, aktör, regissör, Helsinki
Lotta Skaffari, ombudsman, Tammerfors
Johanna Tuukkanen, konstnärlig chef, performanskonstnär, Kuopio
Vesa Tapio Valo, dramaturg, regissör, Helsingfors

Föredragande

Mari Karikoski, specialsakkunnig (scenkonst, performans och experimentell scenkonst, danskonst, cirkuskonst)

Rådgivning

Anni Tappola, planerare
 

 

 

Senast ändrad: 04.10.2018

Kontakt

Scenkonstkommissionen
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fiSök personer