Taustakuva

Ljus- och ljudkonst

Ljuset avslöjar, skapar nyanser.
Med ljudet färdas vi till nya världrar.

- Riikka

© Hanna Raijas / Framepage. Fotograferingsplats: Musiikkiteatteri Kapsäkki.
Senast ändrad: 01.09.2016

Ljus- och ljudkonst

Ljuskonst framställs med olika former av ljus, allt från laserstrålar till solljus. Det väsentliga inom ljudkonsten är mediet som producerar och förmedlar ljud samt olika sätt att lyssna. Ljus- och ljudkonstverk kan vara individuella verk eller en del av en större konstnärlig helhet, varifrån de också kan avskiljas till egna helheter.  Det förekommer inte en tydlig definition för ljus- och ljudkonst.

Man kan studera ljus- och ljuddesign i Teaterhögskolan på institutionen för ljus- och ljudkonst.

Inom den statliga konstförvaltningen framstår ljus- och ljudkonst som egna konstarter när den audiovisuella konstkommissionen i början av 2015 inleder sin mandatperiod som sakkunnig för filmkonst, mediekonst samt ljus- och ljudkonst.

Centret för konstfrämjande och kommissionen för audiovisuell konst stöder ljus- och ljudkonst genom att bevilja stipendier och bidrag åt enskilda aktörer, arbetsgrupper och sammanslutningar. 

Senast ändrad: 02.03.2017

Kontakt

Kommissionen för audiovisuell konst
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer