Taustakuva

Fotokonst

Fotograferandet är ett hantverk som hjälper oss att gestalta
det omgivande kaoset.

- Markku

© Antti Luostarinen / Hahmo
Senast ändrad: 01.09.2016

Komissionen för visuell konst

Statens komissionen för visuell konst fattar beslut om stipendier och pris åt bildkonst, fotokonst, serie- och illustrationskonst samt ger sakkunnigutlåtanden.

Konstrådet utser kommissionens ordförande och medlemmar för en tvåårsperiod.

Visuella konstkomissionen 2017-18

Ordförande:

Veli Granö, fotokonstnär, Borgå

Vice-ordförande:

Minna Henriksson, konstnär, Helsingfors

Medlemmar:

Terhi Ekebom, illustratör, seriekonstnär, Helsingfors
Maria Hirvi-Ijäs, kritiker, forskare, Helsingfors
Villu Jaanisoo, skulptör, Birkala
Aimo Katajamäki, illustratör, bildkonstnär, Helsingfors
Laura Köönikkä, kurator, Helsingfors
Anni Leppälä, fotokonstnär, Helsingfors
Ismo Luukkonen, fotokonstnär, Åbo
Pekka Paikkari, skulptör, designer, Sibbo
Kari Södö, bildkonstnär, Uleåborg
Anne Tamminen, bildkonstnär, Tavastehus

Föredragande

Henri Terho, specialsakkunnig
tfn 0295 330 901
henri.terho@taike.fi

Rådgivning

Eija Räsänen, planerare
tfn 0295 330 905
eija.rasanen@taike.fi

 

Senast ändrad: 11.10.2017

Kontakt

Kommissionen för visuell konst
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer