Taustakuva

Egentliga Finland

© Eero Saarela
Senast ändrad: 29.08.2016
15 halvåriga arbetsstipendier fördelades i Egentliga Finland

Egentliga Finlands konstkommission har fördelat arbets- och projektstipendier uppgående till totalt 329 000 euro. Kommissionen lade fokus på långa arbetsstipendier och beviljade 15 halvåriga...

Läs mer

Kirjastoapurahoja jaettiin 2,6 miljoonaa euroa

Kirjastoapurahasumma kasvoi noin kolmella prosentilla. Apurahan sai 406 kirjailijaa tai kääntäjää.

Läs mer

Mobilitetsstipendier för uppträdanden och residensarbete utomlands fördelade

Kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst har fördelat mobilitetsstipendier på totalt över 156 000 euro.

Läs mer

EU:n ja Europa Nostran vuoden 2018 kulttuuriperintöpalkinto suomalaisille kulttuurikasvatussuunnitelmille ja Kulttuurivoltti-hankkeelle

Euroopan komissio ja Europa Nostra, Euroopan johtava kulttuuriperintöalan verkosto, julkistivat 15.5. vuoden 2018 EU:n kulttuuriperintöpalkinnon / Europa Nostra -palkintojen voittajat. Tämän vuoden...

Läs mer

Nomineringen av kandidater till konstkommissionerna har inletts

Centret för konstfrämjande ber att få förslag på medlemmar till statens och de regionala konstkommissionerna senast den 31 maj. Konstrådet utnämner på hösten medlemmarna för tvåårsperioden som...

Läs mer

Visuell konst fick inemot en miljon euro i visningsstipendier

Visningsstipendienämnden för bildkonst har fördelat stipendier till 120 konstnärer.

Läs mer

Taike fördelade inemot 2,3 miljoner euro i festivalbidrag

Centret för konstfrämjande har fördelat bidrag till 124 konst- och kulturfestivaler. Det var första gången Taike fördelade festivalbidrag. Undervisnings- och kulturministeriet har överfört en del...

Läs mer

Taikes e-tjänst fungerar långsammare än normalt – lämna in ansökan i god tid före deadline

Störningen som konstaterades i Taikes e-tjänst 4 april fortsätter. Tjänsten fungerar långsammare än normalt. Det är bäst att de som tänker ansöka om konstnärsstipendium lämnar in sin ansökan i god...

Läs mer

Störning i Taikes e-tjänst – ansökningstiden för konstnärsstipendium har förlängts

Det förekommer störningar i Taikes e-tjänst. Den pågående ansökningstiden för statliga konstnärsstipendier har förlängts till måndagen 9 april, kl. 16.00.

Läs mer

Haku valotaiteen mestarikurssille avoinna eri alojen taiteilijoille

Valaistuminen on valotaiteeseen keskittyvä mestarikurssi, jolle voivat hakea valosta ja valon käytöstä taiteessa kiinnostuneet ammattitaiteilijat. Valtakunnallinen haku päättyy 3.4.2018 klo 16:00.

Läs mer

Kontakt

Åbos byrå
Självständighetsplan 2
20800  Åbo
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer