Taustakuva

Egentliga Finland

© Eero Saarela
Senast ändrad: 29.08.2016
Enkät om konstnärers mobilitet

Barometern utreder formerna för och behoven av konstens och konstutövarnas moblitet.

Läs mer

Luovien alojen rahoituspäivä 11. syyskuuta Turussa

Tervetuloa kuulemaan luovien alojen tekijöiden rahoitusmahdollisuuksista perinteiseen infopäivään. Taiteen edistämiskeskus, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu järjestävät Valtion...

Läs mer

Taikes stipendier och bidrag kan sökas från 1 oktober

Det har skett vissa förändringar i höstens ansökningsomgång. Taike fördelar för första gången treåriga verksamhetsbidrag för utövande konst. Ansökningstiden för bidrag inom barnkultur har flyttats...

Läs mer

Taike fördelade 304 konstnärsstipendier – en sjättedel gick till unga

Konstkommissionerna har beviljat 304 konstnärsstipendier. Flest stipendier fördelades till professionella konstnärer inom bildkonst, litteratur, musik och scenkonst.

Läs mer

Kansainvälisellä performanssi- ja esitystaiteen festivaalilla yleisö on asiantuntija

New Performance Turku Festival on kansainvälinen performanssi- ja esitystaiteen festivaali, joka järjestetään Turussa 29.9.–5.10.2014 jo kolmatta kertaa. Vuoden 2014 festivaalin teemana ovat eri...

Läs mer

Triennalen för social konst på festivalen för samtidskonst IHME

Den första triennalen för social konst VASTAAN+OTTO (MOT+TAGNING) börjar fredagen den 1 april 2016 på Gamla Studenthuset i anslutning till festivalen för samtidskonst IHME. Triennalen samlar...

Läs mer

Kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin torjuntaan 765 000 euroa

Centret för konstfrämjande (Taike) och kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst stöder kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet. De beviljade stipendierna och bidragen uppgår till...

Läs mer

Konstrådet stöder ett tvärkonstnärligt snällprat-projekt

Konstrådet har beviljat ett understöd på 30 000 euro till föreningen Rasmus ry som främjar snällprat i sociala medier och det offentliga rummet.

Läs mer

Taike stöder konstprojekt i den byggda miljön med 285 000 euro

Centret för konstfrämjande har fördelat 285 000 euro i bidrag till projekt som följer enprocentsprincipen för konst. Bidragen stöder 11 konstprojekt.

Läs mer

Barnkulturen främjas med 270 000 euro

Centret för konstfrämjande (Taike) har beviljat bidrag för barnkultur till 49 sammanslutningar.

Läs mer

Kontakt

Åbos byrå
Självständighetsplan 2
20800  Åbo
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer