Taustakuva

Egentliga Finland

© Eero Saarela
Senast ändrad: 29.08.2016

Att söka nu


Mobilitetsstipendier

Mobilitetsstipendier är avsedda för yrkeskonstnärer eller arbetsgrupper som konstnärerna bildat samt för experter inom olika konstarter.

Ansökningstid: 09.03.2018 - 15.08.2018

Stipendier till privatpersoner


Mobilitetsstipendier

Mobilitetsstipendier är avsedda för yrkeskonstnärer eller arbetsgrupper som konstnärerna bildat samt för experter inom olika konstarter.

Ansökningstid: 09.03.2018 - 15.08.2018

Konstnärsstipendier

Konstnärsstipendierna är avsedda för konstnärligt arbete i alla konstarter. Stipendiets längd varierar från ett halvt år till fem år.

Ansökningstid slutade: 09.04.2018

Projektstipendier för barnkultur

Barnkulturstipendierna är avsedda för professionella konstnärer och konstjournalister verksamma i regionen och utav dem bildade arbetsgrupper för att understöda projekt i barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid slutade: 19.03.2018

Regionala arbetsstipendier

Arbetsstipendierna är avsedda till olika konstarters professionella konstnärer verksamma i regionen och till konstjournalister för konstnärlig verksamhet.

Ansökningstid slutade: 19.03.2018

Regionala projektstipendier

Projektstipendierna är avsedda för professionella konstnärer verksamma i regionen och utav dem bildade arbetsgrupper med för förverkligande av enskilda projekt.

Ansökningstid slutade: 19.03.2018

Biblioteksstipendier för författare och översättare

Biblioteksstipendierna är avsedda för författare och översättare för skapande litterärt arbete.

Ansökningstid slutade: 31.01.2018

Visningsstipendier för bildkonst

Visningsstipendierna för bildkonst är avsedda för yrkeskonstnärers fem månaders arbete med sikte på att visa verken offentligt.

Ansökningstid slutade: 31.01.2018

Projektstipendier

Projektstipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer inom olika konstarter och konstjournalister för att förverkliga ett enskilt projekt.

Ansökningstid slutade: 15.11.2017

Stipendier för främjande av kulturell mångfald

Stipendierna är avsedda för enskilda konstnärer och arbetsgrupper för främjande av kulturell mångfald.

Ansökningstid slutade: 15.11.2017

Extra konstnärspension

Extra konstnärspension kan beviljas som erkänsla för förtjänstfullt arbete som skapande eller återgivande konstnär.

Ansökningstid slutade: 02.10.2017

Specialbidrag för att förankra konst- och kulturservice som en del av social- och hälsovårdens verksamhet

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

29.09.2017 - 02.11.2017
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan bidrag ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du en Katso-kod.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har satt sig in i nedanstående ansökningsinformation innan ansökan fylls i.

För vem

Specialbidraget är avsett för aktörer inom social- och hälsovården, landskapsförbund och samkommuner.

För vad och belopp

Statsunderstödet anknyter till regeringsprogrammets spetsprojekt 4 för att göra konst och kultur mer tillgängliga. Syftet med spetsprojektet att etablera konst- och kulturbaserade välfärdstjänster till en del av social- och hälsovårdens strukturer samt av planeringen, genomförandet och uppföljningen av välbefinnande och hälsa.

Bidrag beviljas till projekt som skapar modeller för hur konst- och kulturbaserade välfärdstjänster i framtiden kan integreras i social- och hälsovårdstjänsterna.

Projektet bör genomföras i samarbete med konst- och kulturaktörer.

Målet är att

 1. utveckla samarbetet mellan aktörerna,
 2. förankra konst- och kulturverksamheten som en del av social och hälsovårdstjänsterna,
 3. öka tillgängligheten på konst och kultur inom social- och hälsovården.

Projektarrangören ska ha en plan för hur projektets resultat kommer att utvärderas.

Bidraget kan täcka 85 % av projektets totalkostnader. Bidrag under 50 000 euro beviljas inte. Arbetsinsats kan räknas som del av den sökandes egenfinansieringsandel.

Beslutets motivering

När ansökningarna bedöms beaktas nedanstående aspekter. Bedömningskriterierna är vägledande.

Projektets kvalitet:

 • Är projektplanen realistisk och är målen i den möjliga att uppnå på det föreslagna sättet?
 • Hur kommer konst- och kulturbaserade välfärdstjänster att ingå i landskapets styrdokument för produktionen av social- och hälsovårdstjänster, t.ex. social- och hälsovårdens servicestrategi?

Projektets genomslagskraft:

 • Sökandes engagemang i ett långsiktigt arbete inom konstens och kulturens välfärdsinverkan och för att utvidga procentprincipen.
 • Aktörer inom konst- och kultursektorn samt social- och hälsovården har tillsammans gjort upp planen.

Därtill beaktas regionala och språkliga aspekter samt tillgängliga anslag när beslutet fattas.

Specialvillkor

Bidragsmottagaren ska

 • Använda bidraget under 2018
 • Lämna en skriftlig rapport samt ekonomisk redovisning över bidragets användning.

Vad ska bifogas

 • Sammanfattning av sökandes tidigare verksamhet inom konstens välfärdsinverkan
 • Utredning över den sökandes ekonomiska situation
 • En bilaga kan vara högst 4Mb.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Bidraget kan inte beviljas om

 • Ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande

På bidraget tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan per post

Bidraget kan också ansökas genom att skriva ut och fylla i en blankett som sedan skickas till Centret för konstfrämjande. Ansökan skall vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk eller pappersansökan (inte både och).

Anvisningar åt sökande

Meddelande om beslut Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning. Alla ansökande informeras om beslutet skriftligt.

Information

specialsakkunnig Johanna Vuolasto
johanna.vuolasto@taike.fi
tfn 0295 330 870

länskonstnär Kirsi Lajunen
kirsi.lajunen@taike.fi
tfn 0295 330 874


Tillbaka

Kontakt

Åbos byrå
Självständighetsplan 2
20800  Åbo
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer