Taustakuva

Egentliga Finland

© Eero Saarela
Senast ändrad: 29.08.2016

Att söka nu


Projektstipendier för barnkultur

Barnkulturstipendierna är avsedda för professionella konstnärer och konstjournalister verksamma i regionen och utav dem bildade arbetsgrupper för att understöda projekt i barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid: 15.02.2018 - 15.03.2018

Regionala arbetsstipendier

Arbetsstipendierna är avsedda till olika konstarters professionella konstnärer verksamma i regionen och till konstjournalister för konstnärlig verksamhet.

Ansökningstid: 15.02.2018 - 15.03.2018

Regionala projektstipendier

Projektstipendierna är avsedda för professionella konstnärer verksamma i regionen och utav dem bildade arbetsgrupper med för förverkligande av enskilda projekt.

Ansökningstid: 15.02.2018 - 15.03.2018

Biblioteksstipendier för författare och översättare

Biblioteksstipendierna är avsedda för författare och översättare för skapande litterärt arbete.

Ansökningstid: 02.01.2018 - 31.01.2018

Visningsstipendier för bildkonst

Visningsstipendierna för bildkonst är avsedda för yrkeskonstnärers fem månaders arbete med sikte på att visa verken offentligt.

Ansökningstid: 02.01.2018 - 31.01.2018

Mobilitetsstipendier

Mobilitetsstipendier är avsedda för yrkeskonstnärer eller arbetsgrupper som konstnärerna bildat samt för experter inom olika konstarter.

Ansökningstid: 16.11.2017 - 28.02.2018

Konstnärsstipendier

Utlysningskungörelse

Ansökningstid:

01.03.2017 - 31.03.2017
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

Under ovannämnda ansökningstid kan stipendium ansökas på nätet. Logga in på e-tjänsten via nedanstående länk. För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller id.

Logga in och fyll i ansökan på nätet

Anvisningar för e-tjänsten

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har insatt sig i ansökningsinformation före ansökan fylls i.

För vem
För vad
Belopp
Beslutets motivering
Vad bör bifogas
Ansökning per post
Meddelande om beslut
Information

För vem

Fem-, tre-, ett- och halvåriga konstnärsstipendier åt professionella konstnärer inom olika konstarter samt åt konstjournalister. Antalet stipendier och stipendiernas längd som beviljas varierar enligt konstart.

Centret för konstfrämjande rekommenderar att du lämnar in en ansökan inom endast en konstart. Du väljer konstart när du fyller i ansökan. Om du ansöker om stipendium för ljus- och ljuddesign inom scenkonst ska du välja scenkonst som konstart. Valet ”multikonst” innebär tvärkonstnärlig verksamhet som förenar flera konstarter och inte passar in under någon enskild konstart.

För vad

Stipendiet är ämnat för professionellt konstnärligt arbete. Det kan också beviljas för studier och fortbildning åt professionella konstnärer, dock inte för grundstudier inom konstens område.

Belopp

 • Stipendiet kan beviljas för 5, 3, 1 eller ½, år med början från nästa kalenderår. Inom områdena för
 • Den halvåriga stipendieperioden kan inledas antingen i januari eller i juli. Stipendieperioden inleds i januari om stipendietagaren inte uppger att denne vill inleda sin stipendieperiod i juli.
 • Stipendiets belopp är 1 692,45 €/mån
 • Stipendiet innefattar pensions- och olycksfallsförsäkringsandelen i enlighet med Lantbruksföretagarnas pensionslag.
 • Stipendiet betalas månatligen. Ytterligare information om konstnärsstipendier beviljade för 2017 och stipendiekvoter för olika konstarter.

Beslutets motivering

Konstkommissionerna bedömer alla ansökningar. Vid jämförelsen av ansökningarna används bland annat följande vägledande jämförelsegrunder.

Beslutet påverkas bland annat av den sökandes tidigare konstnärliga verksamhet och arbetsplanen som omfattar hela den sökta stipendieperioden.

Den konstnärliga verksamhetens kvalitet

 • Hur övertygande är den sökande inom sitt konstområde?
 • Framgår den sökandes konstnärliga utgångspunkter av arbetsplanen?
 • Är den sökande yrkeskonstnär?
 • Hur starkt genomsyrar konstnärlig orubblighet den sökandes arbete?
 • Hur tydlig och bärande är den konstnärliga idén i arbetsplanen?
 • Vilka konstnärliga utmaningar och professionella utvecklingspotentialer medför den konstnärliga verksamheten?
 • Innehåller planen nya idéer, handlingssätt och risktagande?

Den konstnärliga verksamhetens omfattning och effekter

 • Har den konstnärliga verksamheten lokal, regional, nationell eller internationell betydelse?
 • Uppmuntrar verksamheten till bredare konstinsikter eller konstdebatt?
 • Är verksamheten välplanerad och genomförbar?

Specialvillkor

Stipendietagaren ska

 • avstå från sin avlönade huvudsyssla för stipendieperioden.
 • göra en skriftlig redovisning av stipendiets användning i slutet av stipendieperioden.
 • teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring. Försäkringen ska ansökas inom tre månader från att stipendiet inletts. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Mer information från www.mela.fi/sv

Vad bör bifogas

 • Som obligatorisk bilaga konstnärens meritförteckning.
 • Dessutom kan du bifoga högst två bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll skall framgå från dess namn.
 • Storleken på en bilaga får inte överskrida 2 Mb.
 • Bilagor kan inte lämnas in via e-post.
 • Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Sökande från visuella områden skall härutöver bifoga 1–5 bilder på verk till sin ansökan som en PDF-fil (max. 2 Mb). Namn, teknik, storlek och årtal skall framgå från verken. Filer som innehåller video eller annan rörlig bild kan inte bifogas som bilaga. Vi rekommenderar att ange en länk till sökandes webbsidor.

Stipendiet kan inte beviljas ifall

 • Ansökningen anlänt för sent. Ansökningen skall vara framme på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan)
 • Sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning om tidigare bidrag som beviljats av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (734/1969) och förordningen (845/1969) om statens konstnärsstipendier, lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av bidraget och har vid behov rätt att granska mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökning per post

Det är också möjligt att ansöka om stipendium genom att fylla i den utskrivbara blanketten och skicka den till Centret för konstfrämjande. Ansökan skall vara framme vid Taikes huvudbyrå eller regionalbyrå på sista ansökningsdagen kl. 16.00.

Spara blanketten på din dator

Skicka antingen en elektronisk ansökan eller en pappersansökan (inte både och).

Meddelande om beslut

Statens konstkommissioner fattar beslut om konstnärsstipendierna. Alla ansökande informeras om beslutet skriftligt.

Information

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Guide för konstnärer


Tillbaka

Bidrag till sammanslutningar


Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar. Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet

Bidragen är avsedda för handikapporganisationers och -sammanslutningars konst- och kulturverksamhet samt för kulturens tillgänglighet.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Residensbidrag

Specialbidragen är avsedda för verksamhet och utvecklingsprojekt av internationella konstnärsresidens i Finland.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag för att förankra konst- och kulturservice som en del av social- och hälsovårdens verksamhet

Bidragen är avsedda för utvecklingsprojekt genomförda av sammanslutningar some producerar social- och hälsovårdsservice.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag för kulturtidskrifter

Specialbidragen är avsedda för att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag inom området kulturens välfärdsinverkan

Specialbidrag till sammanslutningar inom området kulturens välfärdsinverkan är ämnade för att främja delaktighet, öka vardagliga kreativa funktioner och miljöer samt bidra till bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsunderstöden är avsedda för att stöda kontinuerlig verksamhet av sammanslutningar inom olika konstarter som föreningar, stiftelser, kooperationer och företag.

Ansökningstid slutade: 02.11.2017

Specialbidrag för barnkultur

Specialbidrag är avsedda för regionala sammanslutningar för projekt inom området barn- och ungdomskultur.

Ansökningstid slutade: 15.03.2017

Kontakt

Åbos byrå
Självständighetsplan 2
20800  Åbo
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer