Taustakuva

Miljökonst

Konst behöver inte alltid utställningsrum.

- Essi

© Hanna Raijas / Framepage
Senast ändrad: 27.08.2016

Miljökonst

Miljökonst är konst som framställs till en byggd eller naturlig miljö. Den använder sig av flera konstens medel och metoder. Ett miljökonstverk kan vara en självständig skulptur, ett evenemang eller en process på en viss plats, i en viss tid. Verken, som ofta är tillfälliga till sin natur, kan vara tredimensionella konstruktioner eller gjorda av ljus och ljud.

Numera delar man miljökonsten in i olika strömningar så som jordkonst, tid- och rumkonst och gemenskapskonst. I gemenskapskonst skapar konstnären verket i samspel med en bestämd invånargrupp eller sammanslutning. Verken anknyter ofta till något tema, exempelvis lokaltraditioner eller naturskydd.

Centret för konstfrämjande och kommissionen för visuell konst stöder miljökonst genom att bevilja stipendier och bidrag till enskilda konstnärer, arbetsgrupper och sammanslutningar.

Senast ändrad: 02.01.2018

Kontakt

Kommissionen för visuell konst
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295330900
asiakaspalvelu@taike.fi
Sök personer