Handbooks published by the Arts Council of Finland (ISSN 0788-1479):

n:o 7
Sanasto:
Taide- ja kulttuurihallinnon sanastoa – Ordlista för konst- och kulturförvaltningen – Terminology for Arts and Cultural Administration – Lexique des organes administratifs et consultatifs du domaine de la culture et des arts. Toim. Eija Ristimäki ja Tellervo Hyttinen. Taiteen keskustoimikunta & Valtioneuvoston kanslia. Helsinki 1998. ISBN 952-5253-02-3. ISSN 0788-1479

n:o 6
M. Louise SCOTT & Justine FREEMAN: EU, kulttuuri ja säädökset : käsikirja kulttuuriin liittyvistä EY-säädöksistä, säädösehdotuksista, tiedonannoista ja linjauksista. BTJ Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1996. ISBN 951-692-379-8.

n:o 5
Lasten- ja nuortenkulttuurin hakemisto
Toim. Auli Irjala ja Eija Ristimäki. Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1993. ISBN 951-692-310-0.

n:o 4
VISION - Kuvakulmia taidekasvatukseen -
Konstuppforstan i Finland - Arts Education in Finland Photo: Paula Kukkonen, Pertti Nisonen. Text: Paula Tuomikoski, Sirpa Moitus. Kirjastopalvelu Oy - Biblioteksservice Ab - Finnish Library Service Ltd. Helsinki 1992. ISBN 951-692-286-4

n:o 3
Handbook of Cultural Affairs in Finland.
Ed. Ritva Mitchell. Kirjastopalvelu Oy - Finnish Library Service Ltd. Helsinki 1991. ISBN 951-692-251-1.

n:o 2
Kulttuurihakemisto - Kulturkatalogen.
Toim. Auli Irjala, Ritva Mitchell, Eija Ristimäki. Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1990. ISBN 951-692-238-4.

n:o 1
Suomalaiset musiikkilehdet - Finska musiktidskrifter.
Toim. Timo Laitakari. Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1989. ISBN 951-692-215-5.

Last modified: 10.10.2017

Contact

Arts Promotion Centre Finland
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Map

Tel. +358 295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiStaff search