Taideneuvosto

Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä. Se nimeää sekä valtion että alueellisten taidetoimikuntien jäsenet kaksivuotiskausittain.

Neuvosto tekee virastolle esityksen taiteen määrärahojen jakaantumisesta sekä päättää sille osoitettujen kehittämisvarojen käytöstä. Lisäksi se toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä taidepoliittisissa linjauksissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää taideneuvoston kolmivuotiskausiksi. Jäsenen tulee olla taiteeseen ja kulttuuriin perehtynyt.

Taideneuvosto 1.9.2019-31.8.2022

Puheenjohtaja                                                      

Varapuheenjohtaja

Taideneuvoston puheenjohtaja Juha Itkonen

Juha Itkonen
kirjailija
Helsinki

Taideneuvoston varapuheenjohtaja Rosa Meriläinen

Rosa Meriläinen
pääsihteeri
Helsinki

Jäsenet

 

Taideneuvoston jäsen Sari Kaasinen

Sari Kaasinen
kulttuurijohtaja
Rasivaara

Taideneuvoston jäsen Ville Matvejeff

Ville Matvejeff
ylikapellimestari
Espoo

Taideneuvoston jäsen Melek Mazici

Melek Mazici
kuvataiteilija
Helsinki

Taideneuvoston jäsen Hanna Rosendahl

Hanna Rosendahl
toiminnanjohtaja
Tampere

Taideneuvoston jäsen Hannu Saha

Hannu Saha
toimitusjohtaja
Humppila

Taideneuvoston jäsen Philip Teir

Philip Teir
kirjailija
Helsinki

Taideneuvoston jäsen Mauri Ylä-Kotola

Mauri Ylä-Kotola
rehtori
Rovaniemi

 

 

Last modified: 14.09.2021
Taideneuvosto: Taiteelle ja kulttuurille prosentti valtion kokonaismenoista | Tiedote

Taideneuvosto esittää uusissa hallitusohjelmatavoitteissaan, että taiteen ja kulttuurin osuus nostetaan vuoteen 2027 mennessä yhteen prosenttiin valtion kokonaismenoista. Tämä tarkoittaa 122,2...

Read More

Taike käynnistää uuden palvelun sosiaali- ja terveyssektorin toimijoille ja taiteilijoille

Taiken uuden asiantuntijapalvelun tavoitteena on vahvistaa taiteen käyttöä sosiaali- ja terveyssektorilla. Taiteilijoille se avaa työllistymismahdollisuuksia. Taike on valinnut viisivuotiseen...

Read More

Taideneuvosto vaatii valtiolta nopeita tukitoimia taide- ja kulttuurialalle

Koronavirusepidemia on heittänyt koko yhteiskunnan valtavien haasteiden eteen. Terveys on ensisijaista, mutta taloudelliset seuraukset globaalista epidemiasta ovat parhaassakin tapauksessa...

Read More

Central Arts Council begins new three-year term, Rosa Meriläinen appointed Deputy Chair

The Central Arts Council began its new term on Thursday 31 October. Convened under Chair Juha Itkonen, the council appointed Executive Director Rosa Meriläinen as its Deputy Chair.

Read More

Taideneuvosto ehdottaa itsensä lakkauttamista ja Taiken vahvistamista

Suomalainen taiteen edistämisen järjestelmä on viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana pystynyt melko hyvin vastaamaan aikansa haasteisiin. Taiteen edistämiskeskuksen eli Taiken perustaminen oli...

Read More

Taideneuvosto: Taiteen ja kulttuurin rahoitus valtion budjetista nostettava prosenttiin

Taiteen ja kulttuurin rahoituksen tulisi vastata alan yhteiskunnallista merkitystä, monipuolistuneita toimintamuotoja sekä koulutuspanostusta.

Read More

Taideneuvosto nimesi uuden jäsenen Hämeen ja Satakunnan taidetoimikuntiin

Hämeen taidetoimikunnassa aloittaa Petri Komulainen ja Satakunnan taidetoimikunnassa Suvi Vehmanen.

Read More

Central Arts Council appoints new members to arts councils for the next two-year term

The Central Arts Council of the Arts Promotion Centre Finland (Taike) has appointed 74 art experts for the seven national arts councils for the 2019-20 term. In addition, 107 members have been...

Read More

Central Arts Council supports multidisciplinary “good speech” project

The Central Arts Council was awarded a 30,000-euro subsidy to RASMUS ry, which promotes “good speech” in social media and public spaces.

Read More

Kaksikymmentä toimikuntaa päättämässä valtion tuesta taiteilijoille

Vuosina 2019-20 valtion apurahoista ja palkinnoista taiteilijoille päättää seitsemän valtion taidetoimikuntaa ja 13 alueellista taidetoimikuntaa. Toimikunnissa on 9-12 jäsentä. Taideneuvosto päätti...

Read More

Taideneuvosto esittää nuorille taiteilijoille sata uutta taiteilija-apurahaa

Apurahoilla tuettaisiin nuoria taiteilijoita urapolun alussa kohti menestystä ja kansainvälistymistä.

Read More

Taideneuvosto nimesi kaksi uutta jäsentä esittävien taiteiden toimikuntaan

Taideneuvosto nimesi kokouksessaan 16. elokuuta esittävien taiteiden toimikunnan uusiksi jäseniksi Ville Sandqvistin ja Lotta Nevalaisen. Neuvosto valitsi varapuheenjohtajakseen Saara Tiuraniemen...

Read More

Taideneuvosto tukee #StopHatredNow -tapahtuma-alustaa ja Tykätään! -musiikkivideoita

Taideneuvosto on jakanut 30 000 euroa kahdelle hyväpuhe-hankkeelle, jotka edistävät positiivisia vaihtoehtoja vihapuheelle. Monitaiteelliset hankkeet hyödyntävät digitaalisuutta ja sosiaalista mediaa.

Read More

Taideneuvosto kiirehtii luovien alojen kehittämistä

Taideneuvosto haastaa kolme ministeriötä konkreettisiin tekoihin, jotta luovat alat voivat tuoda oman panoksensa Suomen talouteen. Taideneuvosto pitää ministeriöiden Luovat alat -työryhmän...

Read More

Central Arts Council aims to counter hate speech – call for applications for “good speech” projects continues until 15 March

The Arts Promotion Centre Finland shall award a state subsidy to one or two “good speech” projects. The total amount of the subsidy is 30,000 euros. The application period began on 15 February and...

Read More

Taideneuvosto päätti taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunnan jäsenet kaksivuotiskaudelle 2017–18

Taideneuvosto nimesi taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunnan jäseniksi kuusi valtion taidetoimikuntien puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa ja kaksi alueellisten taidetoimikuntien...

Read More

Central Arts Council appoints new members to arts councils for the next two-year term

The Central Arts Council of the Arts Promotion Centre Finland has appointed 75 art experts for the seven national arts councils for the 2017-18 term. In addition, 112 members have been appointed...

Read More

Central Arts Council announces names, roles and numbers of members for national arts councils

Seven national arts councils shall make decisions about state grants, subsidies and awards in 2017-18. Each national arts council shall have between 9 and 12 members. Publishing Manager Saara...

Read More

Central Arts Council allocates 30,000 euros to Art as Meeting Place project

The Central Arts Council has awarded development funds for 2016 to the Cross-art Collective Piste.

Read More

Kimmo Hietanen aloittaa esittävien taiteiden toimikunnan jäsenenä

Taideneuvosto nimesi sirkustaiteilija Kimmo Hietasen Helsingistä esittävien taiteiden toimikunnan jäseneksi 11.2.2016 alkaen ja myönsi samalla eron Riku Lievoselle. Hietanen on myös sirkustaiteen...

Read More

Contact

Arts Promotion Centre Finland
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Map

Tel. +358 295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Staff search

Taideneuvoston hallitusohjelmatavoitteet

Taideneuvoston hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027: Taiteen ja kulttuurin rahoitus nostettava yhteen prosenttiin valtion kokonaismenoista

Last modified: 21.04.2022