Taideneuvosto

Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä. Se nimeää sekä valtion että alueellisten taidetoimikuntien jäsenet kaksivuotiskausittain.

Neuvosto tekee virastolle esityksen taiteen määrärahojen jakaantumisesta sekä päättää sille osoitettujen kehittämisvarojen käytöstä. Lisäksi se toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä taidepoliittisissa linjauksissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää taideneuvoston kolmivuotiskausiksi. Jäsenen tulee olla taiteeseen ja kulttuuriin perehtynyt.

 

Taideneuvosto 1.9.2016–31.8.2019

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Taideneuvoston puheenjohtaja Risto Ruohonen

Risto Ruohonen
pääjohtaja
Helsinki

Taideneuvoston varapuheenjohtaja Saara Tiuraniemi

Saara Tiuraniemi
kustantaja
Hämeenlinna

Jäsenet

 

Taideneuvoston jäsen Pauliina Ahokas

Paulina Ahokas
johtaja
Tampere

Taideneuvoston jäsen Eija-Liisa Ahtila

Eija-Liisa Ahtila
taiteen akateemikko
Helsinki

Taideneuvoston jäsen Jaakko Kuusisto

Jaakko Kuusisto
muusikko
Lahti

Taideneuvoston jäsen Maija Perho

Maija Perho
sosiaalineuvos
Turku

Taideneuvoston jäsen Kjell Westö

Kjell Westö
kirjailija
Helsinki

Taideneuvoston jäsen Pirjo Yli-Maunula

Pirjo Yli-Maunula
taiteilijaprofessori
Oulu

Taideneuvoston jäsen Mauri Ylä-Kotola

Mauri Ylä-Kotola
rehtori
Rovaniemi

 

Kuvat: Antti Luostarinen/Viestintätoimisto Drum

 

Last modified: 17.10.2017
Central Arts Council appoints new members to arts councils for the next two-year term

The Central Arts Council of the Arts Promotion Centre Finland (Taike) has appointed 74 art experts for the seven national arts councils for the 2019-20 term. In addition, 107 members have been...

Read More

Central Arts Council supports multidisciplinary “good speech” project

The Central Arts Council was awarded a 30,000-euro subsidy to RASMUS ry, which promotes “good speech” in social media and public spaces.

Read More

Kaksikymmentä toimikuntaa päättämässä valtion tuesta taiteilijoille

Vuosina 2019-20 valtion apurahoista ja palkinnoista taiteilijoille päättää seitsemän valtion taidetoimikuntaa ja 13 alueellista taidetoimikuntaa. Toimikunnissa on 9-12 jäsentä. Taideneuvosto päätti...

Read More

Taideneuvosto esittää nuorille taiteilijoille sata uutta taiteilija-apurahaa

Apurahoilla tuettaisiin nuoria taiteilijoita urapolun alussa kohti menestystä ja kansainvälistymistä.

Read More

Taideneuvosto nimesi kaksi uutta jäsentä esittävien taiteiden toimikuntaan

Taideneuvosto nimesi kokouksessaan 16. elokuuta esittävien taiteiden toimikunnan uusiksi jäseniksi Ville Sandqvistin ja Lotta Nevalaisen. Neuvosto valitsi varapuheenjohtajakseen Saara Tiuraniemen...

Read More

Taideneuvosto tukee #StopHatredNow -tapahtuma-alustaa ja Tykätään! -musiikkivideoita

Taideneuvosto on jakanut 30 000 euroa kahdelle hyväpuhe-hankkeelle, jotka edistävät positiivisia vaihtoehtoja vihapuheelle. Monitaiteelliset hankkeet hyödyntävät digitaalisuutta ja sosiaalista mediaa.

Read More

Taideneuvosto kiirehtii luovien alojen kehittämistä

Taideneuvosto haastaa kolme ministeriötä konkreettisiin tekoihin, jotta luovat alat voivat tuoda oman panoksensa Suomen talouteen. Taideneuvosto pitää ministeriöiden Luovat alat -työryhmän...

Read More

Central Arts Council aims to counter hate speech – call for applications for “good speech” projects continues until 15 March

The Arts Promotion Centre Finland shall award a state subsidy to one or two “good speech” projects. The total amount of the subsidy is 30,000 euros. The application period began on 15 February and...

Read More

Taideneuvosto päätti taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunnan jäsenet kaksivuotiskaudelle 2017–18

Taideneuvosto nimesi taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunnan jäseniksi kuusi valtion taidetoimikuntien puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa ja kaksi alueellisten taidetoimikuntien...

Read More

Central Arts Council appoints new members to arts councils for the next two-year term

The Central Arts Council of the Arts Promotion Centre Finland has appointed 75 art experts for the seven national arts councils for the 2017-18 term. In addition, 112 members have been appointed...

Read More

Central Arts Council announces names, roles and numbers of members for national arts councils

Seven national arts councils shall make decisions about state grants, subsidies and awards in 2017-18. Each national arts council shall have between 9 and 12 members. Publishing Manager Saara...

Read More

Central Arts Council allocates 30,000 euros to Art as Meeting Place project

The Central Arts Council has awarded development funds for 2016 to the Cross-art Collective Piste.

Read More

Kimmo Hietanen aloittaa esittävien taiteiden toimikunnan jäsenenä

Taideneuvosto nimesi sirkustaiteilija Kimmo Hietasen Helsingistä esittävien taiteiden toimikunnan jäseneksi 11.2.2016 alkaen ja myönsi samalla eron Riku Lievoselle. Hietanen on myös sirkustaiteen...

Read More

Taidetoimikunnissa jäsenvaihdoksia

Valtion musiikkitoimikunnan uutena jäsenenä aloittaa toiminnanjohtaja Marketa Rehor ja taiteiden välisyyden, moninaisuuden ja kansainvälisyyden toimikunnan uusina jäseninä tutkija Elina Seye ja...

Read More

Taideneuvosto huolissaan hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muuttamiseksi

Pahimmillaan uusi laki johtaisi siihen, että freelancetaiteilijat olisivat kokonaan työttömyysturvan ulkopuolella. Lakiesityksen valmistelussa ei ole asianmukaisella tavalla kuultu taide- ja...

Read More

Taideneuvosto puoltaa Tanssin talo -hanketta

Taideneuvosto katsoo, että Tanssin talo ry:n onnistuminen yksityisen rahoittajan huomattavalla sitouttamisella hankkeen eteenpäin viemiseksi on kulttuuripoliittisesti merkittävä saavutus. Avaus...

Read More

Taidetoimikunnissa jäsenvaihdoksia

Valtion kirjallisuustoimikunnan uutena jäsenenä aloittaa yliopistonlehtori, FT Jussi Ojajärvi Oulusta ja esittävien taiteiden toimikunnan jäsenenä tanssitaiteilija Johanna Tuukkanen Kuopiosta.

Read More

Taideneuvosto nimesi kuvataiteilija Heidi Romon visuaalisten taiteiden toimikuntaan

Valtion visuaalisten taiteiden toimikunnan ja kuvataidejaoston uutena jäsenenä aloittaa kuvataiteilija Heidi Romo.

Read More

Taideneuvoston kehittämisraha Näkyvä ilmastonmuutos – Visible Climate Change -kampanjalle

Taideneuvosto on jakanut 34 800 euroa kampanjaan, jossa ilmastonmuutosta tehdään näkyväksi elokuvan, tekstin ja valokuvan keinoin.

Read More

Planeetta ja taide – tule toteuttamaan kampanja, jossa taide on moniäänisesti läsnä

Taideneuvosto ja Taiteen edistämiskeskus (Taike) myöntävät avustuksen ilmastonmuutosta ja sen vaikutusta käsittelevän kampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Levityskanavana käytetään...

Read More

Contact

Arts Promotion Centre Finland
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Map

Tel. +358 295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiStaff search

Kuva, jota klikkaamalla pääsee pdf:ään. Kuva pdf:n ensimmäisestä sivusta. Last modified: 11.06.2018