Taustakuva

South Savo

© Toni Malin
Last modified: 28.08.2016

Apply now


Project Grants for children’s culture

Project grants for children’s culture are intended for professional artists in the region or working groups formed by them. Private persons carrying on trade (private traders) may also apply.

Application period: 13.02.2019 - 13.03.2019

Regional grants

Project grants are intended for professional artists in the region and/or working groups formed by them. Private persons carrying on trade (private traders) may also apply project grant.

Application period: 13.02.2019 - 13.03.2019

Grants for mobility

Grants are intended for professional artists or working groups formed by them, as well as for experts in different fields of the arts.

Application period: 16.11.2018 - 28.02.2019

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat

Call for applications

Application period:

02.01.2019 - 31.01.2019
The deadline for submitting applications is 4:00pm on the last day of the application period.

Grant application during the above application period may be submitted online. Click on the link below to access the online service (the service is available in Finnish and in Swedish only). To log in you will require eBanking identifiers, a mobile certificate or an electronic ID card.

Log in and fill in the application online (user interface in Finnish)
Log in and fill in the application online (user interface in Swedish)

Instructions for using online services

Taiteen edistämiskeskus (Taike) edellyttää, että hakija on perehtynyt alla olevaan hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Jos haet iäkkäiden kirjailijoiden ja kääntäjien avustusta tai sairaus- ja työkyvyttömyysavustusta, täytä avustushakemus.

Kenelle
Mihin tarkoitukseen
Minkä suuruinen
Millä perusteella
Erityisehdot
Mitä liitteisiin
Apurahaa ei voida myöntää, jos
Hakemus postin välityksellä
Tieto päätöksestä
Lisätiedot

Kenelle

Kirjastoapurahat on tarkoitettu kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää.

Kaunokirjallisuuden alan apurahoja myönnetään seuraavien kirjallisuuden lajien edustajille: kaunokirjallinen proosa (romaanit, novellit), runous, draama, aforismit, esseet, lasten- ja nuortenkirjat, genrekirjallisuus (esimerkiksi scifi, fantasia, spefi, dekkarit, eräkirjat) sekä runsaasti tekstiä sisältävät kuvakirjat ja sarjakuvateokset.

Tietokirjallisuuden apurahoja myönnetään yleiseen tietokirjallisuuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille. Niitä ei myönnetä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjojen tai niihin rinnastettavien teosten, kuten suppea-alaisen ammattikirjallisuuden kirjoittajille tai kääntäjille.

Mihin tarkoitukseen

Apurahat on tarkoitettu ammatilliseen luovaan työskentelyyn vuonna 2019. Apurahoilla tuetaan tuotantonsa eri vaiheissa olevia kirjailijoita ja kääntäjiä.

Apurahaa ei myönnetä hakijalle,

 • jolla on samana vuonna valtion taiteilija-apuraha tai muu pitkäaikainen työskentelyapuraha
 • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Minkä suuruinen

Kaunokirjallisuuden apurahan suuruus on pääsääntöisesti 7 000–14 000 euroa. Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn jaetaan MYEL:n mukaisen vakuutusosuuden sisältäviä apurahoja seuraavasti:

 • neljän kuukauden työskentelyyn 7 000 euroa
 • kuuden kuukauden työskentelyyn 10 500 euroa
 • kahdeksan kuukauden työskentelyyn 14 000 euroa

Tietokirjallisuuden apurahan suuruus on 4 000–14 000 euroa. Lautakunta voi jakaa myös pienempiä apurahoja.

Millä perusteella

Hakijalla tulee olla vähintään yksi julkaistu teos tai muu vastaava dokumentoitu kirjallinen teko. Näytelmän osalta julkaisukynnyksenä pidetään näytelmän esittämistä, ellei näytelmää ole julkaistu kirjana. Yksittäisiä artikkeleita tai osallistumista antologiaan ei katsota riittäväksi näytöksi aikaisemmasta tuotannosta. 

Lautakunta arvioi kaikki hakemukset. Päätökseen vaikuttavat muun muassa hakijan aikaisempi tuotanto ja työsuunnitelma.

Apurahat ovat harkinnanvaraisia.

Erityisehdot

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon muut Taiken ja taidetoimikuntien myöntämät apurahat. Samaan tarkoitukseen ei myönnetä kahta tai useampaa valtionavustusta.

 • Apuraha on tarkoitettu käytettäväksi myöntövuoden aikana. Uutta apurahaa ei myönnetä, jos aiempi apuraha on käyttämättä.
 • Apurahan saajan tulee luopua päätoimisesta työstä apurahakauden ajaksi, jos myönnetty apuraha on vähintään 6 kuukauden pituinen
 • Apurahan saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä apurahakauden päätyttyä.
 • Apurahan saaja ei saa siirtää saamaansa henkilökohtaista apurahaa yrityksen tai yhteisön tilille.

Apurahan saajan on otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus, jos hän työskentelee apurahalla yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahan maksamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan. Lisätietoja osoitteesta www.mela.fi.

Huomaa, että apuraha ei voi alkaa takautuvasti.

Mitä liitteisiin

 • pakollisena liitteenä ansioluettelo
 • jos uusin julkaisusi on omakustanne tai tarvepainatteena julkaistu teos, lähetä se Taikeen (PL 1001, 00531 Helsinki)
 • lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö.
 • liitteen maksimikoko on 4 Mb.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Apurahaa ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta)
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä aiemmista Taiken myöntämistä apurahoista määräaikaan mennessä.

Päätöksiin sovelletaan lakia (236/1961) ja asetusta (46/1964) eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista, lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo apurahan käyttöä.

Hakemus postin välityksellä

Apurahaa voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taikeen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia).

Tallenna lomake koneellesi

Ohjeita hakijalle

Tieto päätöksestä

Kirjastoapurahoista päättää kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä.

Lisätiedot

p. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Apurahan hakeminen


Back

Subsidies for communities


Erityisavustukset kulttuurilehdille

Erityisavustukset kulttuurilehdille on tarkoitettu vahvistamaan kulttuurista moninaisuutta, tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta yhteiskunnassa.

Application period ended: 31.10.2018

Artist-in-residence subsidies

Subsidies are intended for operating costs and development projects of international artist-in-residencies in Finland.

Application period ended: 31.10.2018

Cultural wellbeing subsidies for communities

Special subsidies are intended for projects that promote community spirit and everyday creative activities and environments, as well as to support occupational wellbeing by means of culture and art.

Application period ended: 31.10.2018

Festival Subsidies

Subsidies are intended for art and cultural festivals that have national or regional significance.

Application period ended: 31.10.2018

Operational Subsidies

Operational subsidies are intended to support the ongoing operations of communities in different fields of the arts, such as associations, foundations, co-operatives and companies.

Application period ended: 31.10.2018

Operational subsidies for performing arts

Subsidies are intended to support the ongoing operations of communities in the field of the performing arts, such as associations, co-operatives and companies

Application period ended: 31.10.2018

Special Subsidies for Children's Culture

Subsidies are intended to communities operating in region for individual projects in children’s and youth culture.

Application period ended: 31.10.2018

Subsidies for promoting cultural diversity and combating racism

The subsidies are intended for communities. The objective of these subsidies is to promote inclusion and participation in culture, as well as intercultural dialogue.

Application period ended: 31.10.2018

Subsidies for promoting the cultural activities of disability communities and the accessibility of culture

Subsidies for promoting the cultural activities of disability communities and the accessibility of culture

Application period ended: 31.10.2018

Contact

Office of Joensuu
Kauppakatu 11
80100  Joensuu
Map

Tel. +358 295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiStaff search