Taustakuva

Lappland

© Marja Helander
Last modified: 28.08.2016

Saamelaiskulttuuri

"Saamelainen taiteilijakunta Suomessa on lukumäärältään pieni mutta suhteessa saamelaisten väestön kokoon suuri. Saamelaisten kotiseutualueella taiteilijoista asuu lähes 80 prosenttia, kun kaikista saamelaisista henkilöistä siellä asuu alle puolet"

Lähde: Kaija Rensujeff: Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin. Saamelaiset taiteilijat Suomessa. Tutkimusyksikön julkaisuja no 38. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2011.

Taiteen edistämiskeskuksen Lapin taidetoimikunnassa on saamelaiskulttuurin jäsen ja Lapin toimialueella läänintaiteilijan toimi.

 Saamelaiskulttuurin toimijoita

Saamelaiskäräjät

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos

Saamelaisalueen koulutuskeskus

Saamelaiskirjasto

Saamelaisarkisto

Sámi Duodji ry

Siida

 

Last modified: 17.03.2017

Contact

Office of Rovaniemi
Eteläranta 55
96300  Rovaniemi
Map

Tel. +358 295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiStaff search