Taustakuva

Ostrobothnia

© Johanna Hagman
Last modified: 28.08.2016

Konstkommission 

Österbottens konstkommission är ett av Centret för konstfrämjandets regionala expertorgan. Dess verksamhetsområden är Österbottens, Södra Österbottens och Mellersta Österbottens landskapsområden.

Kommissionen beslutar utifrån kollegial bedömning om stipendier och priser till konstnärer, konstnärsgrupper och sammanslutningar inom sin region. I egenskap av expertorgan tar den dessutom del i Centret för konstfrämjandets strategiarbete och ger sakkunnigutlåtanden.

Konstrådet utser kommissionens medlemmar för tvåårsperioder.

Österbottens konstkommission 2019–20

Ordförande:

Hannah Kaihovirta, bildkonstnär, forskare, Vasa

Medlemmar:

Liisu Aurasmaa, skådespelare, Seinäjoki
Jari Eklund, fotograf, Dunkars
Teemu Hirvilammi, arkitekt, Seinäjoki
Anni Järvelä, musiker, Kaustby
Niina Kiprianoff, musiker, Kauhajoki
Jimmy Pulli, bildkonstnär, Vasa
Dennis Rundt, författare, Kristinestad

Föredragande

Ulla Lassila, specialsakkunig

Rådgivare

Raija Backman, planerare

 

Last modified: 02.01.2019

Contact

Office of Vaasa
Wolffintie 35 C
65200  Vaasa
Map

Tel. +358 295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fiStaff search