Taustakuva

Ostrobothnia

© Johanna Hagman
Last modified: 28.08.2016

Konstkommission 

Österbottens konstkommission är ett av Centret för konstfrämjandets regionala expertorgan. Dess verksamhetsområden är Österbottens, Södra Österbottens och Mellersta Österbottens landskapsområden.

Kommissionen beslutar om Taikes regionala stipendier och barnkulturstipendier till konstnärer verksamma inom regionen. Den delar årligen ut  Österbottens konstpris. Därtill deltar kommissionen som expertorgan i Taikes strategiarbete och ger expertutlåtanden.

Konstrådet utnämner kommissionens medlemmar och ordförande för tvåårsperioder. Medlemmar i andra statliga eller regionala konstkommissioner eller externa experter kan också delta i den kollegiala bedömningen av stipendieansökningar.

Österbottens konstkommission 2019–20

Ordförande

Hannah Kaihovirta, bildkonstnär, forskare, Vasa

Vice ordförande

Liisu Aurasmaa, skådespelare, Seinäjoki

Medlemmar

Jari Eklund, fotograf, Dunkars
Teemu Hirvilammi, arkitekt, Seinäjoki
Anni Järvelä, musiker, Kaustby
Niina Kiprianoff, musiker, Kauhajoki
Jimmy Pulli, bildkonstnär, Vasa
Dennis Rundt, författare, Kristinestad

Föredragande

Ulla Lassila, specialsakkunnig

Rådgivning

Raija Backman, planerare

Last modified: 05.07.2019

Contact

Office of Vaasa
Wolffintie 35 C
65200  Vaasa
Map

Tel. +358 295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Vår personal i Vasa Last modified: 02.07.2019