Back

Österbotten

Österbotten

I Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten finns ett av Taikes regionala expertorgan, Österbottens konstkommission. Kommissionen beslutar om Taikes regionala stipendier inom sin region och fördelar årligen Österbotten konstpris.

Taikes länskonstnärer är också verksamma inom projekt för konstfrämjande i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.

Se kontaktuppgifter till kundtjänsten till höger.

Personalens kontaktuppgifter hittar du genom personsök.